Gemeenten hebben veel taken en verantwoordelijkheden rondom werk en inkomen. Denk aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten en hun partners leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen. Alle afgeronde en nog lopende onderzoeken, met tips, handvatten en soms zelfs handboeken voor de praktijk, zijn te vinden op de website van ZonMw.

Kennis geordend naar vijf onderwerpen

De onderzoeken op de website van ZonMw zijn geordend op onderwerp:

  • Re-integratie
  • Methodisch werken
  • Integraal werken
  • Vergunninghouders
  • Schuldhulpverlening en armoede

Per onderzoek vind je informatie over: Wat is de onderzoeksvraag? Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Wat is het resultaat en hoe kan dit in de praktijk worden toegepast?

Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar hoe sociale ondernemers werk in het groen gebruiken voor de re-integratie van inwoners met psychische problemen en wat dat oplevert. Ook is er onderzoek gedaan naar de succesfactoren van de begeleiding van kwetsbare jongeren van school naar werk. En naar de werkzame bestanddelen en bruikbaarheid van de Amerikaanse methode Mobility Mentoring in de Nederlandse praktijk.

Bekijk de resultaten en handreiking van alle onderzoeken van het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’.

ZonMw

ZonMw is een landelijke organisatie die wetenschappelijk onderzoek stimuleert en mogelijk maakt. Het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ is, in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, UWV en VWS, door ZonMw gestart op verzoek van het ministerie van SZW. SBCM zit in de programmacommissie van ‘Vakkundig aan het werk’ voor het ophalen en brengen van kennis en vragen vanuit SW-bedrijven.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met: Bruno Fermin, projectleider SBCM
E: b.fermin@caop.nl

T: 06-12786701