Met de inzet van de Vragenlijst Inclusief Ondernemen (VIO) blijkt het mogelijk meer maatwerk te bieden in de werkgeversbenadering. Je krijgt inzage in de factoren die werkgevers beïnvloeden om personen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen en te houden. Astrid Hazelzet (TNO) neemt je tijdens de online bijeenkomst van het kennisplatform werkgeversnetwerk op 1 juli mee in de achtergronden van het Integratieve GedragsModel van TNO, de vertaling daarvan in de VIO, de toepassing in arbeidsmarktregio Helmond/De Peel en wat de VIO voor jouw praktijk kan betekenen.

Vragenlijst Inclusief Ondernemen

Welke factoren beïnvloeden werkgevers om personen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen en te houden? Deze vraag staat centraal in het Integratieve GedragsModel. De concepten in dit model zijn meetbaar gemaakt in de Vragenlijst Inclusief Ondernemen (VIO). De VIO leent zich voor verschillende toepassingen:

  • Zo heeft de arbeidsmarktregio Helmond/De Peel de VIO ingezet voor een analyse van inclusief werkgeversgedrag van bedrijven in de regio. De uitkomsten van de analyses worden gebruikt om het arbeidsmarkbewerkingsplan van het WSP nader inhoud te geven.
  • Daarnaast kan de VIO als diagnostisch instrument worden ingezet. Hiermee kunnen gemeenten, werkgeversservicepunten en werkgevers zelf onderzoeken op welke concepten in het inclusief werkgeversgedrag het bedrijf zich kan ontwikkelen om succesvoller kwetsbare groepen in dienst te nemen.

De digitale bijeenkomst van het kennisplatform werkgeversnetwerk vindt plaats op 1 juli 2021 van 10.00 tot 11.30 uur. Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Meld je dan snel aan via het aanmeldformulier en kies de juiste bijeenkomst en datum.