Nieuws

Kennisplatform detacheren over arbo, rekenmodel en adviesgesprek

Kennisplatform detacheren over arbo, rekenmodel en adviesgesprek

Op dinsdag 11 juni organiseerden Cedris en SBCM het tweede kennisplatform detacheren in 2019.

De deelnemers volgden een gevarieerd programma. Er was een interactieve workshop over het adviesgesprek. Daarna volgden twee presentaties: over arbo en over een rekenmodel voor een fair tarief.

Rekenmodel voor een fair detacheringstarief

Uit het onderzoek naar een rekenmodel voor een fair detacheringstarief bleek dat het tarief veel variatie kent. Het rekenmodel, dat nog in ontwikkeling is, geeft op grond van verschillende componenten een tarief. Het model komt begin 2020 beschikbaar.

Arbo en detacheren

Essentieel bij arbo en detacheren is de doorgeleidingsplicht van de RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie). Dat wil zeggen dat de inlener alle informatie aan de intermediair verstrekt die nodig is voor een goede voorbereiding van de gedetacheerde. De intermediair geeft dit vervolgens weer door aan de gedetacheerde. In de praktijk is deze informatie vaak echter niet beschikbaar en zijn er via brancheorganisaties hulpmiddelen te verkrijgen om toch aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Het adviesgesprek

De deelnemers leerden dat er in een adviesgesprek vier gespreksfasen zijn. Daarna verzamelden ze in een rollenspel tips en adviezen voor het gesprek, zoals:

  • Sluit aan bij je gesprekspartner en verplaats je in deze persoon
  • Zoek aanknopingspunten
  • Wees eerlijk en open, wees jezelf
  • Durf je kwetsbaar op te stellen

Lees het volledige verslag van de bijeenkomst.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst van het kennisplatform detacheren staat gepland op woensdag 2 oktober 2019 van 10.00 tot 16.30 uur bij Cedris in Utrecht. Reserveer deze datum alvast in je agenda. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.