Na de zomer start het Kenniscentrum weer met een nieuwe reeks aan kenniskringen. Centraal staan de thema’s Sociale veiligheid, Psychische kwetsbaarheid en Schuldenproblematiek. Thema’s waar je als professional een belangrijke rol in kunt spelen. Hoe is afhankelijk van de rol die je hebt. Daarom benaderen we de thema’s vanuit verschillende functionaliteiten: jobcoaching, detacheren, passend werk en werkgeversdienstverlening. Per bijeenkomst wordt, afhankelijk van het onderwerp en gewenste mate van interactie, gekozen voor een fysieke of digitale bijeenkomst.  Hieronder lees je meer over de thema’s en over hoe de aanmelding voor de kenniskringen verloopt.  

Thema Sociale veiligheid

Een onderwerp waarvoor –  door de perikelen in The Voice en alles wat daarop volgde – meer aandacht is dan ooit. Een ontzettend belangrijk thema, zeker wanneer je met kwetsbare doelgroepen werkt. In de kenniskringen die we over dit thema organiseren, gaat het over vragen als:

  • Hoe zorg je er als professional voor dat bij detachering de sociale veiligheid geborgd is?
  • Hoe ga je als jobcoach en/of bij het creëren van passend werk om met ongewenst gedrag en wat kun je je cliënt hierover meegeven?
  • Hoe overtuig je de werkgever ervan aandacht te besteden aan sociale veiligheid, zeker voor de (nieuwe) medewerkers afkomstig uit de sociale werkvoorziening?

In de kenniskringen is ook aandacht voor de beleidsmatige kant met protocollen, vertrouwenspersonen en meldpunten. Wat werkt en hoe ga je hier in de praktijk mee om? Iedere bijeenkomst bestaat uit een plenair gedeelte waarin bijvoorbeeld een best practice, onderzoek of aanpak wordt gepresenteerd. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de toepassing in de eigen praktijk.

Thema Psychische kwetsbaarheid

Ongeveer 43% van alle Nederlanders krijgt in zijn of haar leven zelf te maken met een periode van psychische kwetsbaarheid of een psychische aandoening. In ons werkveld speelt de vraag hoe we mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk kunnen begeleiden. In het convenant Sterk door Werk 2021-2024 is daar een concrete ambitie aan verbonden: het realiseren van 7.125 trajecten vóór 2024 in de groep uitkeringsgerechtigden, waarvan 40% duurzame plaatsingen. Dat moet gebeuren door o.a. het voorkomen van vroegtijdige uitval uit het arbeidsproces, het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt door goede voorlichting en ondersteuning van werkgevers en een intensivering van de toeleiding naar duurzaam werk.

Werk aan de winkel dus, en genoeg aanleiding om in te gaan op hoe we dit voor elkaar gaan boksen. In de kenniskringen met dit thema raken we de volgende onderwerpen:

  • Een meer diverse doelgroep waarmee jij als professional te maken hebt
  • Stigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij de doelgroep, professionals, werkgevers
  • Systemen en wetgeving die belemmerend dan wel bevorderend werken, denk aan de AVG
  • Onzekerheid en stress over aan het werk gaan bij de doelgroep en de rol van de omgeving en risico’s

Raakt dit thema je en wil je meer weten over de bijeenkomst(en) rond dit thema, laat het ons weten via deze link. Dan ben je als eerste geïnformeerd over data en programma. En om ons programma nog interactiever te maken, kan je ook via de link aangegeven wat jouw vragen of ideeën zijn voor de bijeenkomsten Psychische kwetsbaarheid!

Thema Schuldenproblematiek

Geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken en hebben hierdoor veel effect op het dagelijkse leven én op het werk. Werkgevers en organisaties die mensen begeleiden naar en op werk hebben hierin een belangrijke rol door het tijdig herkennen van signalen. Ze kunnen hierover het gesprek aangaan en mensen te verwijzen naar de juiste hulp. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de wereld van werk & inkomen en de wereld van schuldhulp cruciaal om mensen met geldzorgen adequaat te ondersteunen.

In de kenniskringen over Schuldenproblematiek komen verschillende tools, nieuwe inzichten en praktijkvoorbeelden aanbod.

Thema AVG

Verder speelt binnen de drie thema’s de AVG. Die wordt door velen als belemmerend ervaren. Vraag is of we alle mogelijkheden kennen en benutten. En hoe ga je met genoemde thema’s om bij een detachering? Onderwerpen die zeker aan bod komen dit najaar. Natuurlijk zijn suggesties van jouw kant meer dan welkom.

Dus wil je niets missen, schrijf je dan hier in dan en krijg als eerste een melding van een geplande kenniskring.