Medewerkers die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen bij regionale mobiliteitsteams terecht. Deze teams helpen medewerkers weer gericht aan het werk via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. Wil je weten wat een regionaal mobiliteitsteam voor jou (dienstverlening) kan betekenen? Schrijf je dan in voor de kenniskring werkgeversdienstverlening op woensdag 16 februari 2022.

Tijdens de kenniskring werkgeversdienstverlening besteden we aandacht aan de werkwijze van de regionale mobiliteitsteams en hoe dit in de praktijk van een arbeidsmarktregio wordt ingevuld.

Sprekers

Onder leiding van Sharon Smit, samenwerkingsspecialist en voormalig kwartiermaker van het regionaal mobiliteitsteam in Midden Utrecht, komen de volgende personen aan het woord:

Camiel Jansen, programmamanager regionale mobiliteitsteams bij het ministerie van SZW, geeft een toelichting op de ontwikkelingen tot nu toe.

Saskia Zeebregts, Regionaal Projectmanager Mobiliteits Team Holland Rijnland, vertelt hoe de arbeidsmarktregio Holland Rijnland werkt aan mobiliteit.

Meer weten?

Tijdens de online bijeenkomst schetsen de sprekers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk hun succesverhalen en staan ze stil bij de knelpunten waar zij tegenaan lopen. Wil je meer weten over de bijeenkomst? Of wil je je direct aanmelden? Lees meer in het agendabericht op onze website en meld je aan.