Op 4 juni 2019 was er weer een bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching. De jobcoaches kregen informatie over het onderzoek en de cursus ‘Grip op je knip’, speciaal ontwikkeld voor mensen die moeilijk leren. Ze volgden workshops over schulden en over de rol van de integrale jobcoach.

Omgaan met schulden

Clairette van der Lans, projectleider Financieel gezonde werknemers vanuit Wijzer in geldzaken (ministerie van Financiën), vertelde hoe levensgebeurtenissen kunnen leiden tot schulden. Verder gaf ze tips waarmee je niet alleen de werknemer met schulden verder helpt, maar ook de werkgever. Bekijk Clairettes presentatie.

De rol van de integrale arbeidscoach

Petra de Jong, programmamanager Arbeid van MEE, en Arthur Moen, Integrale arbeidscoach van MEE Plus, gaven de deelnemers inzicht in het werk en de rol van de arbeidscoach. Een arbeidscoach ondersteunt iemand met een beperking op weg naar duurzaam werk. MEE heeft een integrale aanpak waarbij de arbeidscoach zich niet alleen op het werk richt, maar ook op andere levensgebieden van de werknemer, zoals de financiën, de woonsituatie, relaties en vrije tijd. Tijdens de workshop maakten Petra en Arthur duidelijk hoe je de expertise van een arbeidscoach kunt inzetten. Bekijk de presentatie.

Volgende bijeenkomst: 26 september

De volgende bijeenkomst van de kenniskring staat gepland op 26 september. Reserveer deze datum alvast in je agenda. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Verslagen eerdere bijeenkomsten

Cedris en SBCM startten de kenniskring jobcoaching in 2017. Op alle bijeenkomsten waren jobcoaches aanwezig van publieke en private organisaties, zoals SW-bedrijven en jobcoachorganisaties. Op onze website lees je meer over de kenniskring jobcoaching en vind je  verslagen van eerdere bijeenkomsten.

Meer informatie

Heb je vragen over de kenniskring jobcoaching of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM
T: 06 23 20 29 94
E: m.grootscholte@caop.nl

of Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl