Hoe neem je beslissingen over het toeleiden van jongere werkenden met psychische kwetsbaarheden? Wat is voor hen belangrijk bij het behoud van werk? Hoe kun je als jobcoach zowel de medewerker als werkgever passende ondersteuning bieden? Deze vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching op 28 oktober 2020 in Utrecht.

De mate waarin psychische klachten bij jongere werknemers invloed hebben op het dagelijks leven (en daarmee ook het werk) verschilt. Een baan behouden is niet vanzelfsprekend. ‘Kleine’ veranderingen zoals een nieuwe leidinggevende, een vertrekkende collega of gebeurtenissen in de privésfeer, kunnen grote impact hebben op hoe iemand zich voelt of functioneert op het werk.

Breed Offensief

Tijdens de kenniskring jobcoaching wordt eerst kort stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom het Breed Offensief, dat het kabinet is gestart om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Vervolgens organiseren we twee workshops. De eerste workshop wordt verzorgd door Aniek de Lange van het Trimbos-Instituut. Zij gaat in op de vraag wat belangrijk is bij het behoud van werk voor jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden. Het Trimbos-Instituut volgde ruim 130 jobcoachtrajecten een half jaar lang. Ook werden negen werknemers, hun jobcoach en iemand vanuit het werkveld geïnterviewd. De onderzoekers bekeken welke kenmerken jobcoachtrajecten in de praktijk hebben en wat de (ervaren) impact is op duurzaam werken. Welke kenmerken van jobcoaching hangen samen met duurzaam werken?

Bart Lindner is verantwoordelijk voor de tweede workshop: ‘Psychische klachten en re-integratie’. Tijdens deze workshop verken je samen met collega-jobcoaches aan de hand van de begeleidingskaarten en praktijkcasussen de invalshoeken en handvatten die je kunt gebruiken in je beroepspraktijk van morgen. Hoe ondersteun je een medewerker en werkgever als er sprake is van een zwakke concentratie of impulsief gedrag? Met welke toon of houding benader je de werkgever als er sprake is van niet-sociaal gedrag terwijl je de goede werkrelatie met de werknemer niet onder druk wil zetten?

Praktische informatie

Deze kenniskring jobcoaching is een fysieke bijeenkomst op woensdag 28 oktober 2020 van 13.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur) in Utrecht. De locatie is zo ingericht dat we veilig kunnen samenkomen. Er wordt rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en de verdere richtlijnen van het RIVM. Je ontvangt minimaal een week van tevoren een bevestiging om deel te nemen en aanvullende informatie over de locatie en het onderzoeksrapport van Trimbos-Instituut.

Aanmelden

Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Meld je snel aan via het aanmeldformulier. Vanwege de beperkende maatregelen zijn we gehouden aan een maximum van 25 deelnemers. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Wanneer je jezelf in de twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst afmeldt, kun je je laten vervangen. Anders brengen we € 50 in rekening.

Meer informatie

Heb je vragen over de kenniskring jobcoaching of over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Paula Mensink, projectleider SBCM.
T: 06 22 65 86 09
E: p.mensink@caop.nl

Of

Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl