Ruim 250 bezoekers van het congres ‘De kracht van Inclusieve Technologie’ ontdekten op 12 december 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht welke kansen de inzet van technologie biedt voor mensen met een arbeidsbeperking, voor werkgevers en voor de maatschappij. Het congres werd georganiseerd door de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) en de Kennisalliantie Inclusieve Technologie (KIT).

Innovaties voor een inclusieve arbeidsmarkt

De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is in Nederland al heel lang te laag. Zelfs nu de economie op volle toeren draait, staan er nog te veel mensen met een beperking langs de kant. Een paar jaar geleden startten CTI en KIT daarom met het onderzoeken van hoe technologische innovatie kan bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een exoskelet voor mensen met fysieke beperkingen. In samenwerking met gemeenten, technologiepartners, sociale werkbedrijven en reguliere bedrijven zijn er inmiddels 10 pilotprojecten uitgevoerd. De pilots laten ook het belang zien van goede analyse, passende mensgerichte oplossingen en maatwerk bij implementatie van technologie. Opgedane kennis en praktijkvoorbeelden werden tijdens het congres gedeeld.

Extra investering voor inclusieve werkplekken

Staatssecretaris Tamara van Ark maakte tijdens het congres bekend een pilot generieke werkvoorziening te starten. Daarmee wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voor werkgevers simpeler maken om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. De staatssecretaris stelt hiervoor 8 miljoen euro beschikbaar. Ik ben erg blij met de bevlogen bijdragen, de verbinding die wordt gemaakt tussen mensen die slimme dingen bedenken en werkgevers die bereid zijn deze stap te zetten. Houd die bevlogenheid vast! Laten we met elkaar in gesprek blijven’, zei Van Ark op het congres.

De kansen en uitdagingen van inclusieve technologie

Bas van de Haterd, auteur, adviseur en spreker, benadrukte de toegevoegde waarde van technologie in de selectieprocedure. Waar mensen soms lastig voorbij een beperking kijken of vooroordelen meenemen, zien robots iemands talent. De focus verschuift. Dat creëert kansen voor mensen met een beperking om aan de slag te gaan. Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken,  sluit zich daarbij aan. Hij pleit ervoor om mensen met een beperking aan te spreken op hun talenten en niet op hun beperkingen. Technologie kan helpen om de samenleving en werk toegankelijker te maken.

Lars van der Hoorn, directeur Brainport Assembly, deelde zijn kennis vanuit het ondernemersperspectief. ‘Inclusief ondernemen heeft alleen toekomst als het ook financieel goede resultaten oplevert’, aldus Van der Hoorn. De combinatie van technologie en inclusie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Van der Hoorn stimuleert bedrijven om producten niet meer in het buitenland te laten produceren, maar in Nederland met inzet van mensen met een beperking.

Inspireren en samen innoveren

Doel van het congres was om onder andere werkgevers, ondernemers, technologiepartners en beleidsmakers te inspireren. Voorbeelden uit de praktijk lieten zien dat technologie kansen biedt voor onder andere ondersteuning, inzetbaarheid, productiviteit en kwaliteit. Maar de inzet van technologie vraagt ook om het maken van verstandige keuzes. De inzet biedt veel potentie, maar is geen belofte. CTI en KIT blijven daarom inzetten op onderzoek, advies en implementatie van inclusieve technologie. Met als belangrijkste doel, mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk.

Meer informatie

Meer informatie over de pilots is te vinden op de website van KIT en de website van CTI.