Ongeveer 40 jobcoaches kwamen op dinsdag 11 december bij elkaar voor de laatste bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching dit jaar. Ze gingen aan de slag met motiverende gespreksvoering en leerden meer over het signaleren en behandelen van verslavingen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Duurzame arbeidsinpassingen bij MKB

De middag startte met een korte presentatie vanuit de lectoraten Arbeid & Gezondheid en Arbeidsdeskundigheid van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Daar doet men onderzoek naar de rol die jobcoaches kunnen spelen bij duurzame arbeidsinpassingen van kwetsbare groepen bij MKB-werkgevers. Binnenkort start er een pilot bij een grote werkgever in de wegenbouw. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden daar ingezet als interne begeleiders van jongeren uit dezelfde doelgroep die een leerwerktraject binnen dit bedrijf volgen. De onderzoekers vroegen de aanwezige jobcoaches om advies voor deze pilot.

Motiverende gespreksvoering

Arnold Boender van Elan training zette de deelnemers bij de workshop Motiverende gespreksvoering meteen aan het werk. De opdracht: probeer een andere deelnemer te overtuigen een gedragsverandering door te voeren waar hij op dit moment ambivalent tegenover staat. Dat bleek moeilijker dan gedacht.

Daarna leerden de deelnemers de techniek van dubbelzijdige reflectie. Hierbij benoem je de voordelen van de huidige situatie én van de gedragsverandering. Arnold gaf de deelnemers een aantal tips: stel open vragen, vraag door op de voor- en nadelen van de verandering, vel daarbij geen oordeel en luister goed. De hulpverlenersreflex is om zelf mee te denken en werken, maar de ander moet het werk doen. Focus niet op de gewenste gedragsverandering, maar zoom eerst in op de huidige situatie en de voordelen daarvan. Dat werkt veel krachtiger, aldus Arnold.

LVB en verslaving

Marike van Dijk van Tactus verslavingszorg vertelde de deelnemers welke vormen van verslaving er zijn, hoe je die herkent en welke soorten verslavende middelen er zijn. De deelnemers kregen de opdracht om bekende en minder bekende middelen in te delen in middelen met een stimulerende, hallucinerende of sedatieve werking. Ook moesten ze de bijbehorende afbeeldingen herkennen. Vervolgens leerden de jobcoaches hoe je verslavingen herkent bij mensen met een LVB en wat de bijbehorende behandeling is. Marike gaf ook tips over wat je wel en niet kunt zeggen om een gedragsverandering te bewerkstelligen bij iemand met LVB en een verslaving.

Bekijk de presentatie die Marike gebruikte tijdens de workshop.

Over de kenniskring jobcoaching

Cedris en SBCM startten de kenniskring jobcoaching in 2017. Op alle bijeenkomsten waren er jobcoaches aanwezig van publieke en private organisaties, zoals SW-bedrijven en jobcoachorganisaties. Op de website van SBCM leest u een verslag van de eerdere bijeenkomsten:

Meer informatie

Hebt u vragen over de kenniskring jobcoaching of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM.
E: m.grootscholte@caop.nl
T: 06 23 202 994

Of Susan van Hoegee, projectleider Cedris.
E: svanhoegee@cedris.nl
T: 06 132 454 38

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.