Geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken en dat heeft grote impact op het dagelijks leven én op het werk. Dat geldt ook voor medewerkers in de sociale werkvoorziening. ‘Investeer in medewerkers met geldzorgen. Het loont!’ zegt jobcoach René Cornelissen van leerwerkbedrijf Ergon (Eindhoven) in onderstaande video. Hij spreekt uit ervaring: Ergon richtte een financieel loket in om medewerkers te ondersteunen.

Werkgevers en organisaties die mensen begeleiden naar werk en op de werkvloer hebben een belangrijke rol om ze te helpen er goed mee om te gaan. Ze kunnen leren signalen van stress door geldzorgen tijdig te herkennen, erover te praten met medewerkers en ze te verwijzen naar de juiste hulp.

Leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden

Meer weten over het financieel loket van Ergon? In de themakrant Arbeidsparticipatie en Schulden lees je wat je als professional kunt doen om medewerkers met geldzorgen te ondersteunen. Deze themakrant is een van de opbrengsten van het Leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden die het Kenniscentrum eerder organiseerde met Schouders Eronder, het samenwerkingsverband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG op het gebied van schuldhulpverlening. Bekijk de themakrant en andere opbrengsten uit dit leernetwerk.

Bijeenkomsten

Als vervolg op dit Leernetwerk organiseren we later in het jaar (regionale) bijeenkomsten. Heb je interesse en heb je specifieke onderwerpen of voorbeelden die je graag aan de orde zou willen zien? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar Paula Mensink.

Paula Mensink, beleidsadviseur
E: p.mensink@caop.nl

Verder lezen

Meer informatie staat op de themapagina schulden van het Kenniscentrum.