In verband met de situatie rondom het Coronavirus, is besloten de bijeenkomst op deze datum te annuleren.


‘Wat kan ik doen om mijn cliënt uit de slachtofferrol te krijgen?’ Kom op 26 maart 2020 naar de bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching en ga aan de slag met intervisie: je denkt mee over deze of andere concrete vragen uit de praktijk van collega’s.

Intervisie

We starten de middag met een korte introductie over wat intervisie precies is en welke methodieken hiervoor gebruikt kunnen worden. Vervolgens gaan we in een workshopronde in groepjes uiteen om te ervaren wat intervisie jou kan opleveren. Heb je zelf een casus die je zou willen inbrengen, laat het ons dan weten. Na afloop kijken we in hoeverre er behoefte is om zelf verder te gaan met intervisie en hoe het Kenniscentrum dat zou kunnen ondersteunen.

Van jobcoach naar skillscoach

In de andere workshopronde bespreken Jan Woldendorp en Jouke Post, docenten en onderzoekers van Saxion Hogeschool, actuele inzichten over jobmatching. De ‘job’ in jobcoach verliest zijn waarde. Er worden steeds meer methoden en instrumenten ontwikkeld die niet de functie als vertrekpunt kiezen, maar de taken (skills) waaruit functies zijn opgebouwd. Dat vraagt van een jobcoach andere matchingsvaardigheden. Het vraagt om een andere systematiek en een nieuwe skillstaal. Skillsbased matchen vraagt ook om een grotere creativiteit in het denken over de match.

In deze interactieve workshop krijg je concrete handvatten om in de eigen werksetting meer te doen met een op skills gerichte matching. Je krijgt praktijkvoorbeelden van skillsbased matching, je leert welke mogelijkheden dat biedt voor jou als jobcoach en voor je cliënten en welke eisen dat stelt aan je eigen skills van de jobcoach.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching vindt plaats op donderdag 26 maart in Utrecht. De dag start om 12.30 uur met een inloop en lunch. Het programma duurt van 13.00 tot 16.30 uur.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching? Vul dan het aanmeldformulier in.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wanneer je jezelf in de twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst afmeldt, brengen wij € 50 euro in rekening. Het is wel mogelijk dat je je laat vervangen.

Over de kenniskring jobcoaching

Cedris en SBCM startten de kenniskring jobcoaching in 2017. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jobcoaches van publieke en private organisaties, zoals SW-bedrijven en jobcoachorganisaties.

Lees de verslagen van eerdere bijeenkomsten en de data van bijeenkomsten in 2020.

Meer informatie

Heb je vragen over de kenniskring jobcoaching of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Paula Mensink, projectleider SBCM
T: 06 22 65 86 09
E: p.mensink@caop.nl

Of

Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl