Erasmus+ is het Europese subsidie­programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van dit programma is bijdragen aan economische groei, werkgelegen­heid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om hun vaardigheden en competenties te ontwikkelen, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en de arbeids­markt.

Volwasseneneducatie

Het programma Erasmus+ biedt mogelijkheden voor internationale mobiliteitsprojecten en partnerschappen voor alle onderwijssectoren. Ook voor volwasseneneducatie! De sector volwasseneneducatie richt zich op organisaties die zich bezighouden met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door internationale samenwerking en uitwisseling met organisaties die met dezelfde doelgroepen werken, kunnen SW-bedrijven geïnspireerd worden hun aanpak en dienstverlening verder te verbeteren en uit te breiden om deze doelgroepen nog beter te begeleiden naar deelname aan de arbeidsmarkt.

Carl de Meester (Weener XL, gemeente ’s-Hertogenbosch): “Het mooie van Erasmus+ is dat je ziet dat de wereld zoveel groter is. Je velt snel een oordeel over anderen als het gaat om jeugdwerkloosheid en je denkt bijvoorbeeld dat ze er weinig aan doen. Terwijl ik in het buitenland hele mooie dingen heb gezien.”

Subsidiemogelijkheden

Erasmus+ kent twee basismogelijkheden voor subsidie: internationale mobiliteit van medewerkers en vrijwilligers (KA1) en internationale kennis en ervaringen delen tussen organisaties (KA2). Bij de KA1-projecten is het ook mogelijk zogenaamde ‘leerders’ een mobiliteitservaring te geven. Dit zijn, in het geval van SW-bedrijven, mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking.

Wil je een subsidieaanvraag doen, dan vind je op de website van Erasmus+ meer informatie over het programma en de mogelijkheden. Daarnaast biedt het Nationaal Agentschap Erasmus+ ondersteuning aan organisaties die geïnteresseerd zijn in het doen van een aanvraag, bijvoorbeeld via vragenuurtjes of adviesgesprekken. Neem daarvoor contact op via ve@erasmusplus.nl.

Carl de Meester (Weener XL, gemeente ’s-Hertogenbosch): “We willen jongeren zelfwaardering en zelfvertrouwen meegeven en verborgen talenten boven tafel krijgen. Dat doen we onder meer als projectleider in internationale projecten. In onze goedgekeurde nieuwe aanvraag ‘Move your Mind’ gaan we in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Ludodidactiek integreren: onderwijs en leergedrag op basis van gameprincipes. In de projecten koppelen we re-integratie en educatie aan kunst en sport. Niet om van mensen kunstenaars of sporters te maken, maar als hulpmiddel in de zoektocht naar talenten.”