VNG ontwikkelde samen met gemeenten en arbeidsmarktregio’s de instrumentengidsen Dennis en Eva. Deze gidsen maken de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenvoudig inzichtelijk. Het doel is om transparantie en eenheid van taal te creëren, waardoor gemeenten en arbeidsmarktregio’s de mogelijkheid krijgen om met elkaar en van elkaar te leren.

Dennis en Eva zijn gebaseerd op het Werklandschap. Het Werklandschap is een manier om op een gestructureerde wijze te laten zien wat gemeenten aan dienstverlening bieden in het werkdomein.

Dennis, de instrumentengids voor werkgeversdienstverlening

Arbeidsmarktregio’s hebben door de nieuwe wet SUWI de opdracht om instrumenten en processen transparant te maken voor werkgevers. Dennis is een instrumentengids die hierbij ondersteunt. Deze website met filters geeft overzichtelijk weer welke lokale, regionale en landelijke instrumenten op het gebied van werkgeversdienstverlening inzetbaar zijn. Doordat deze instrumenten openbaar zijn, kunnen arbeidsmarktregio’s elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren.

Eva, de instrumentengids voor werkzoekendendienstverlening

Eva is een ondersteuningstool met instrumenten om mensen te begeleiden naar werk. Gemeenten hebben een rijk aanbod aan instrumenten om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Dankzij Eva houd je overzicht in de beschikbare instrumenten en zie je welke instrumenten je het best kunt inzetten voor jouw klant. Eva is een digitale ondersteuningstool, die gemeentelijke organisaties zelf kunnen vullen met lokale instrumenten die bijdragen aan maximaal meedoen en/of de begeleiding naar werk.

Nieuwsgierig? Lees meer over Dennis en Eva of geef je op voor een van de regiobijeenkomsten Dennis & Eva via de website van VNG.