In de Inspiratiegroep DiverSWerk gaan professionals in de sociale werkgelegenheid op zoek naar manieren, voorbeelden en andere inspiratie om meer diversiteit in het werkaanbod binnen de werkbedrijven te creëren. Voorop staat: leren van en met elkaar.

Inmiddels hebben tien sociale werkbedrijven zich aangemeld voor de Inspiratiegroep. Er zijn verdiepende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van deze bedrijven. Vervolgens zijn vier thema’s vastgesteld waarop het project verder wordt vormgegeven:

 • Werksoorten
  Hoe kunnen we meer diversiteit in werksoorten aanbrengen om zo medewerkers meer afwisseling te kunnen bieden in hun werk? Welke voorbeelden van andere werksoorten zijn er al in de branche? Etc.
 • Samenwerking
  Hoe kunnen we meer samenwerken met de gemeente of sociale ondernemingen? Hoe kunnen we meer samenwerken binnen de SW, onderling? Welke vormen van samenwerken zijn er en hoe kunnen die leiden tot meer diversiteit in werk?
 • Acquisitie
  Welke andere vormen van acquisitie zijn er? Hoe kunnen we daar samen in optrekken? Wat kunnen we leren van andere branches?
 • Medewerkers
  Wat brengt meer diversiteit in werk voor de doelgroepmedewerkers? Welke kansen krijgen ze geboden en welke voordelen ervaren ze ervan?

In de komende periode worden op alle vier de thema’s diverse activiteiten uitgevoerd; denk hierbij aan een online brainstormsessie, een vlog en een inventarisatie van good practices en de werkzame bestanddelen daarin. Het project DiverSWerk wordt namens het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid uitgevoerd onder begeleiding van externe adviseurs van het bureau Qidos.

Updates

We geven regelmatig een update van de voortgang van het project, over de oplevering van producten en wij publiceren aankondigingen van (online of fysieke) bijeenkomsten. Heb je je aangemeld voor de inspiratiegroep? Dan word je ook per e-mail op de hoogte gehouden en heb je zelfs de mogelijkheid om samen met ons de bijeenkomsten inhoudelijk voor te bereiden.

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden voor de Inspiratiegroep DiverSWerk. Kijk op de productpagina Inspiratiegroep DiversWerk of neem contact op met Paula Mensink via p.mensink@caop.nl voor meer informatie.