De inburgering van vluchtelingen (vergunninghouders) verloopt niet altijd vlekkeloos en er is vaak geen uitzicht op een baan, waardoor ze in de bijstand blijven. Ergon – een sociaal werkbedrijf in de regio Eindhoven die zich bezighoudt met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt – bedacht hier samen met gemeenten een oplossing voor: inburgering of taalles op de werkplek tijdens de uitvoering van betaald werk. ‘Vluchtelingen zijn vaak erg gemotiveerd om aan de slag te gaan, maar hebben vaak grote moeite met het vinden en houden van een baan. Door de inburgering of taalles op de werkvloer te laten verlopen, leren vluchtelingen datgene wat ze nodig hebben voor een betaalde baan!’, aldus Sil de Graaf, manager innovatie & ontwikkeling bij Ergon.

Ergon maakt voor deze aanpak gebruik van de subsidieregeling voor innovatieve aanpakken van SBCM. Omdat inburgering plaatsvindt bij een erkend inburgeringsbedrijf en de bijbehorende lessen vaak alleen overdag gehouden worden, zijn vluchtelingen tijdens de inburgeringsperiode niet aantrekkelijk voor werkgevers. Maar ook als de inburgering wel al is afgerond, zijn er beren op de weg. Zo hebben vluchtelingen niet vaak de taal kunnen oefenen in praktijksituaties en worden vluchtelingen passief omdat ze wel al een uitkering ontvangen en daardoor geen noodzaak hebben om de arbeidsmarkt op te gaan. ‘Dat kan een stuk beter. Met dit project gaan we voor de combinatie van werken aan taalvaardigheden (vaktermen) en betaald werk, zodat mensen direct uit de uitkering komen en er financieel ook echt iets mee opschieten. Zo komen ze in beweging en zijn ze vaak erg gemotiveerd’, aldus De Graaf.

Werkend leren

Ergon heeft al ruim 10 jaar een samenwerkingsverband met DAF, een organisatie die trucks levert. Inmiddels heeft Ergon ruim 250 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij DAF ingezet. En daar komen nu vluchtelingen bij. Er is ruimte om tijdens werktijd twee dagdelen taal- en andere lessen te volgen. Doordat vluchtelingen op de werkvloer Nederlands om zich heen horen en in aanraking komen met vaktaal, gaat de Nederlandse taalvaardigheid vooruit en verloopt de inburgering vlotter. De Graaf: ‘We hebben nu zelfs vluchtelingen die op de werkvloer nog steeds hun moedertaal horen en dan zelf vragen of ze elders mogen werken zodat ze wél Nederlands horen. Ze zien het belang van inburgeren en het spreken van een nieuwe taal in. Dat is natuurlijk wat we willen.’

Sil de Graaf, manager innovatie & ontwikkeling bij Ergon

Het proces

Vluchtelingen kunnen zich aanmelden voor een sollicitatiegesprek bij Ergon. Hierna volgt een proefperiode van twee maanden. Bij goed functioneren krijgen ze een arbeidsovereenkomst van zes maanden tegen minimumloon, waardoor ze meer verdienen dan de uitkering die ze ontvingen. Tijdens deze zes maanden kunnen de vluchtelingen ook praktijkverklaringen behalen, waarmee ze kunnen bewijzen specifiek werk te beheersen. Na zes maanden moeten mensen doorstromen binnen DAF of elders aan de slag gaan. Met de praktijkervaring, het basisniveau Nederlands en de praktijkverklaringen zijn deze werknemers ook aantrekkelijk voor andere werkgevers.

Eerste kandidaten

Sinds december zijn de eerste vluchtelingen aan het werk. Medio januari moeten er 15 kandidaten meedraaien bij DAF. De Graaf: ‘De eerste reacties zijn erg positief. De vluchtelingen uit de eerste ronde zijn zeer gemotiveerd aan de slag gegaan en vanuit DAF ontvang ik positieve signalen. Ik hoop hiermee een carrousel op gang te brengen, waarbij steeds weer nieuwe mensen een kans krijgen om werk, taal en inburgering te combineren en door te stromen naar de arbeidsmarkt.’
Na de zomer van 2019 is duidelijk wat de resultaten zijn van deze werkend leren aanpak en worden de  werkende bestandsdelen en een businesscase beschikbaar gesteld voor andere sociale werkbedrijven

Meer informatie

Hebt u ook een innovatief project waar u subsidie voor wilt aanvragen, dien dan uw aanvraag in. Wilt u hier meer weten over weten? Neem dan contact op met Arjan van der Borst, projectleider SBCM:

T: 070 376 58 03
M: 06 2054 2358
E: a.vanderborst@caop.nl