Door te coachen vanuit de vraag van de cliënt of medewerker, kan deze de regie nemen over zijn eigen ontwikkeling. Tijdens de training Vraaggericht coachen leer je aan te sluiten op de mogelijkheden van je gesprekspartner. Deze benadering helpt je om duurzame plaatsingen te realiseren.

Training De werkleider Participatiewet-proof

Als werkleider heb je sinds een aantal jaar te maken met een veranderende samenstelling van de groep medewerkers en cliënten. Naast SW-medewerkers begeleid je bijvoorbeeld schoolverlaters van het vso en pro, medewerkers uit de Wajong en de Participatiewet en wellicht ook statushouders. Tijdens de training De werkleider Participatiewet-proof leer je hoe je deze brede doelgroep het beste kunt begeleiden.

Andere trainingen in het najaar

De volgende training start ook in het najaar van 2019:

Wil je alle trainingen bekijken? Ga dan naar het trainingsoverzicht.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Noraima Kirindongo.

E: info.sbcm@caop.nl
T: 070 346 5847