‘Zolang je in openheid en vertrouwen met elkaar praat, is er altijd wel een oplossing’. En ‘We trekken elkaar niet het vel over de neus, maar zijn fair en maken reële afspraken’. Twee uitspraken over de samenwerking tussen sociaal werkbedrijf KonnecteD, Tony Chocolonely en logistiekbedrijf Muller. Tijdens het webinar van het project DiverSWerk, op 30 september, staat deze casus centraal.

Wat kunnen we leren van deze samenwerking? Welke kansen haal jij eruit voor jouw organisatie? Stel je vragen en praat erover door in een webinar met Felix Witz (Konnected), Marloes Ike (Tony Chocolonely) en Mark Leuveld (Muller) op 30 september van 13.00 tot 14.00 uur.  Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Wil je alvast meer weten over de samenwerking tussen sociaal werkbedrijf KonnecteD, Tony Chocolonely en logistiekbedrijf Muller? Lees dan alvast het artikel over deze drieluiksamenwerking. In het webinar gaan we dieper in op deze samenwerking.

Over DiverSWerk

Dit webinar wordt georganiseerd vanuit het project ‘DiverSWerk’. Het doel van dit project is om samen met SW-bedrijven te onderzoeken hoe er meer diversiteit in het werkaanbod gecreëerd kan worden. Professionals die werkzaam zijn in organisaties die sociale werkgelegenheid bieden, hebben zich hiervoor verenigd in de Inspiratiegroep DiverSWerk. Daarin staat leren van en met elkaar voorop. De tijdsinvestering bepaal je zelf. Je kunt activiteiten volgen of hieraan (actief) deelnemen, zoals webinars, bedrijfsbezoeken, (online) brainstormsessies, vlogs, artikelen, podcasts etc. Maar je kunt ook actief meedenken in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

Meer voorbeelden

Meer inspirende voorbeelden vind je op de website van DiverSWerk.

Recent is op deze website een podcast geplaatst met Luuk Duursma, accountmanager bij iWerk in Assen, waarin hij vertelt over (regionale) samenwerkingen die hij heeft opgezet.

Op de site vind je ook een portretserie met leden van de stuurgroep DiverSWerk: