Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om meer geschikte banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inzet van baancreatiemethoden kan daarbij behulpzaam zijn. Door op een andere manier naar werk, vaardigheden of ondersteunende ICT en techniek te kijken, kunnen meer geschikte banen worden gecreëerd. In een verkennend onderzoek concludeert Significant APE dat de meeste werkgevers geen directe vraag hebben naar baancreatie, maar starten vanuit andere motieven. De onderzoekers hebben geïnventariseerd hoe baancreatie verder gestimuleerd en gefaciliteerd kan worden door ‘ontwikkelpaden’ te formuleren.

Deze ontwikkelpaden zijn geformuleerd na een inventarisatie van:

  • het aanbod aan en de aanbieders van baancreatiemethoden;
  • de ervaringen en wensen van werkgevers;
  • de netwerken die zich richten op baancreatie;
  • de financiële aspecten die bij baancreatie een rol spelen;
  • de knelpunten bij toepassing van baancreatie.

Wat is baancreatie?

Baancreatie is het realiseren van geschikt, aangepast werk voor de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor wie ‘reguliere’ functies niet geschikt zijn. Bij baancreatie gaat het niet alleen om de toepassing van een techniek of methode. Het gaat om een aanpak waarbij een groot aantal zaken een rol speelt. Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je als werkgever initiatiefnemer bent en waar kun je rekening mee houden? In een infographic wordt het proces van baancreatie inzichtelijk gemaakt.

Baancreatiemethoden

Er zijn verschillende methoden om banen geschikt te maken, zoals jobcarving, functiecreatie, Inclusief Herontwerp van Werkprocessen (IHW) en Inclusief ontwerp van een nieuwe afdeling of een sociale onderneming. Door gebruik van dergelijke methoden kan het werk beter aangepast worden aan de mogelijkheden van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt en kan ook de duurzaamheid van de plaatsing worden bevorderd. Passende functies worden vaak vormgegeven door gespecialiseerde partijen: aanbieders van baancreatie. Zij trekken samen op met de werkgevers waar de functies worden vormgegeven. De Baancreatiemethoden laat zien welke baancreatiemethoden er zijn, wat het beoogde doel is en welke betrokkenheid de toepassing vraagt van de werkgever.

Lees het volledige rapport Ontwikkelpotentieel Baancreatie.

Baancreatiemethoden in verschillende branches

De baancreatiemethoden worden ingezet in verschillende branches. SBCM, Cedris en AWVN hebben vijf branchemodellen inclusief werkgeven ontwikkeld voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, sport, umc’s en kunststof en rubber. Hierin staan onder meer ervaringen van werkevers beschreven, voorbeelden van aangepaste functies die mogelijk zijn en informatie over aanbieders en het proces.

Meer informatie

Benieuwd naar hoe je als professional beter de kansen kunt pakken om werkgevers te helpen met baancreatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Saskia Andriessen (Aapar) en Maaike Jongerius (Significant) nemen je tijdens het webinar ‘Kansen pakken met baancreatie’ op 10 september 2020 mee in de wereld van baancreatie en wat de uitkomsten voor jou als professional kunnen betekenen.

Heb je vragen? Neem contact op met:
Susan van Hoegee, projectleider Cedris.
E: svanhoegee@cedris.nl
T: 06 132 454 38

Of

Arjan van der Borst, projectleider SBCM.
E: a.vanderborst@caop.nl
T: 06 205 423 58