De FNV wil voor mensen met een arbeidsbeperking een recht op werk regelen via sociale ontwikkelbedrijven. Velen van hen vallen nu tussen wal en schip; naar schatting staan ruim 100.000 mensen met een beperking onnodig langs de kant. Dat recht op werk via sociale ontwikkelbedrijven is financieel goed haalbaar, aldus FNV.

Financieel expert Robert Capel heeft in opdracht van FNV berekend dat dit een investering vergt van gemiddeld 2000 euro extra per jaar per persoon. Sociale ontwikkelbedrijven kunnen daarmee alle werknemers met een beperking (van beschut werk tot mensen die geplaatst worden bij een werkgever) begeleiding en scholing bieden. Ook wil FNV graag een cao voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. De financiële onderbouwing door Robert Capel vind je in het rapport ‘Het Sociaal Ontwikkelbedrijf: werkvormen, kosten en baten’.