Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid en SBCM voegen zich vanaf januari 2023 samen. Daarom komt er medio volgend jaar een nieuwe geïntegreerde SBCM-website en worden er nieuwe communicatiemiddelen gecreëerd. De integratie zal niet in een keer gebeuren, maar stapje voor stapje. Het stopzetten van de nieuwsbrief van het Kenniscentrum is daarin de eerste stap. Dit is daarom de laatste nieuwsbrief van het Kenniscentrum. Wil je geïnformeerd blijven over onderzoeken, goede praktijkvoorbeelden en handige tools en tips? Dan hoef je niets te doen, vanaf januari ontvang je tweewekelijks de SBCM-nieuwsbrief. Wil je daarnaast ook de ontwikkelingen bij Cedris blijven volgen? Meld je dan hier aan voor hun tweewekelijkse nieuwsbrief.

Nieuwe website en communicatiemiddelen

In 2023 gaan we de huidige SBCM-website, samen met gebruikers van onze website, vernieuwen en ook onze communicatiekanalen, zoals de nieuwsbrief en social media, ontwikkelen. Door deze co-creatie kunnen we optimaal inspelen op de behoefte van de gebruikers. In het eerste kwartaal van 2023 gaan we aan de slag om in kaart te brengen welke informatiebehoefte gebruikers hebben, welke sociale werkvoorzieningsvraagstukken ze hebben, welke thema’s zij belangrijk vinden, hoe zij informatie tot zich nemen, hoe ze zoeken naar informatie, etc.

Op basis van de uitkomsten gaan we in afstemming met de gebruikersgroep aan de slag met de bouw van de nieuwe website, zodat professionals vanaf de zomer van 2023 alles op één plek kunnen vinden. Hier vind je dan overzichtelijk op één plek alle informatie voor de ondersteuning van medewerkers die aangepast werk en begeleiding nodig hebben om aan het werk te kunnen gaan en te blijven.

Waarom werken het Kenniscentrum en SBCM straks vanuit één naam?

SBCM en Cedris hebben na de invoering van de Participatiewet samen het Kenniscentrum opgericht. Het doel: meer passend werk bij reguliere en sociale werkgevers stimuleren en de toeleiding van mensen vanuit de Participatiewet naar reguliere werkgevers ondersteunen. Bij de invoering van de Participatiewet waren alle partijen – gemeenten, sociaal werkbedrijven, werkgevers, mbo-scholen, UWV – nog zoekende naar een goede inrichting van de uitvoering en de rol die zij daarin moesten spelen. In die zoektocht vonden we het belangrijk om kennis en expertise in de sociale werkgelegenheid beschikbaar te stellen voor iedereen, zodat het gebruikt kon worden voor de realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt.

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en is de uitvoering van de Participatiewet ingedaald bij gemeenten en samenwerkingspartners. Daarnaast is er naast de bestaande cao SW een cao gekomen voor de Participatiewetdoelgroep: de cao Aan de Slag. In de praktijk zien we dat de ondersteuningsbehoefte van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) -doelgroep op hoofdlijnen niet veel verschilt van de nieuwe Participatiewet-doelgroep. Voor beide doelgroepen is (inmiddels) het uitgangspunt om hen te ondersteunen in de ontwikkeling en arbeidsparticipatie richting zo regulier mogelijk, passend en duurzaam betaald werk. Om dat dit uitvoerig gebeurt bij zowel SBCM als Cedris, is een apart Kenniscentrum niet meer noodzakelijk.

Wat betekent de integratie voor de bestaande kanalen?

Na deze eerste fase waarin de nieuwsbrief stopt, gaan we vanaf januari ook geen nieuwe berichten meer plaatsen op de social mediakanalen van het Kenniscentrum. Vanaf dan wordt alle informatie over de activiteiten van het Kenniscentrum vanuit de kanalen van SBCM gedeeld. De huidige website van het Kenniscentrum blijft voorlopig nog wel bestaan. Naar verwachting wordt deze dus in de zomer van 2023 geïntegreerd in een nieuwe SBCM-website. De huidige SBCM-website blijft tot die die tijd ook zoals deze nu is.

Wil je niets missen? Lees dan onze tweewekelijkse SBCM-nieuwsbrief en volg het SBCM Twitter– en LinkedInaccount. Wil je ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Cedris? Volg dan het Cedris Twitter– en LinkedIn-account.


SBCM is het A&O fonds en Kenniscentrum SW en wil bijdragen aan passend, betaald, en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het fonds wordt bestuurd door de sociale partners van de cao SW en cao Aan de slag: VNG, Cedris, FNV en CNV. Ook de uitvoering van de activiteiten gebeurt in afstemming en samenwerking met de sociale partners.