Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert voor het eerst in samenwerking met Beroepsvereniging SAM, voor professionals in het publieke sociaal domein, twee digitale sessies. Deze zijn bedoeld voor professionals in het publieke sociaal domein en jobcoaches die bezig zijn met werk en participatie van burgers rondom het thema psychische kwetsbaarheid en werk.

Workshop ‘Arbeid als Medicijn’: Wat kunnen we leren van de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen, en wat betekent dat voor de praktijk?

In de eerste sessie op 8 juli gaan we in op de actuele IPS-subsidie (Individuele Plaatsing en Steun) en informeren wij je over impulsprojecten die zijn ontstaan vanuit de regionale samenwerking (van 31 arbeidsmarktregio’s in Nederland) tussen de GGZ en Werk & Inkomen. Anner Bindels, senior onderzoeker bij ZINZIZ en Jildau His van ’t Zand, casemanager bij gemeente Ooststellingwerf, presenteren vanuit onderzoek en praktijk de bouwstenen van deze samenwerkingen. Ze zoomen in op een casus die via IPS, een goede afstemming tussen betrokken partijen en nazorg aan het werk is gegaan. Wil je met elkaar verkennen wat jij als professional hiermee kunt om ook (nog) meer het verschil te maken voor deze groep mensen? Schrijf je dan in voor het webinar! Je kunt je via dezelfde link ook direct aanmelden voor de tweede sessie op 7 oktober.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers met psychische klachten: preventie van arbeidsuitval en het bevorderen van werkgeluk en vitaliteit

In de tweede sessie op 7 oktober bieden we meer verdieping door een voorbeeldregio van de regionale samenwerking naar voren te laten komen. Ook geven we twee inhoudelijk experts op dit thema het woord die wetenschappelijke inzichten delen. Onderzoekers Kim Janssens en Iris van Beukering van Tilburg University geven een presentatie over de inzichten die uit onderzoeken zijn opgedaan. Voor professionals is het heel relevant om meer te weten te komen over wat werknemers van waarde vinden in hun welzijn. Ga in gesprek met de onderzoekers en collega-professionals over welke keuzemogelijkheden er zijn om dit te realiseren, en over hoe persoonlijke- en of omgevingsfactoren de realisatie van deze mogelijkheden belemmeren of juist mogelijk maken. Schrijf je in voor de sessie! Ook hier geldt dat je je direct kunt aanmelden voor de eerste workshop op 8 juli.