Hoe herken je weerstand bij werkgevers en hoe zorg je voor draagvlak voor inclusief werkgeverschap? Daar gingen Gemma van Ruitenbeek (CIAO) en Jojanneke Bakker (UWV) over in gesprek met de deelnemers van het webinar ‘Omgaan met weerstand (MKB)‘ op 8 oktober 2020. De deelnemers herkenden zich in de praktijkcasussen die werden omschreven en gaven aan dat het in de praktijk niet makkelijk is om weerstand te herkennen, het gesprek erover te voeren met een werkgever en samen tot een oplossing te komen.

In het webinar werden een aantal belangrijke tips en adviezen gegeven:

  • Maak een helder proces, zoals ook beschreven staat in het onderzoek Ontwikkelpotentieel-proces van baancreatie.
  • Benoem de weerstand: wat zie je gebeuren en wat voel je?
  • Neem de ander (werkgever en werknemer) daarin mee.
  • Evalueer (tussentijds).
  • Sluit aan bij problematiek werkgever.
  • Vraag door naar wat het echte probleem van de werkgever is.

Bekijk de presentatie