Wil je vanuit jouw kennis en ervaring als begeleider of manager bij een SW-bedrijf meedenken over het heden en de toekomst van Beschut Werk? Over wat goed gaat, wat beter kan en hoe we dat kunnen aanpakken? Meld je dan aan voor een interview met de Landelijke Cliëntenraad!

Rapport aan minister

In het interview horen we graag wat jij als de belangrijkste dilemma’s ziet, wat je als grootste knelpunten ervaart en wat de meest in het oog springende good practices zijn die je graag doorgeeft. Uit alle interviews halen we rode draden. Die uitkomsten nemen we op in een rapport dat we aanbieden aan de minister van SZW. Daarmee krijgen je ideeën en oplossingen een plek bij beleidsmakers in Den Haag.

Praktische informatie

De interviews nemen ongeveer 45 minuten in beslag en kunnen fysiek of digitaal worden gehouden. Wil je niet met naam en toenaam worden genoemd, dan kan dat. De interviews zijn gepland in de maand maart. Geïnteresseerd? Meld je aan via: k.skliris@landelijkeclientenraad.nl.