Een aantal veel gebruikte handreikingen is geactualiseerd en opnieuw vormgegeven. Deze handreikingen hebben als doel werkgevers te ondersteunen met inclusief werkgeven.

Het gaat om de handreikingen Aan het werk met nieuwe collega’s, Begeleiding op de werkvloer en Spelregels op de werkvloer. Jobcoaches en andere professionals kunnen deze handreikingen bij werkgevers onder de aandacht brengen. De populaire Begeleidingskaarten zijn al eerder vernieuwd.