Lerenwerktvooriedereen.nl is een gratis webapp met korte laagdrempelige leeractiviteiten op verschillende thema’s, ontwikkeld voor medewerkers van sociale werkbedrijven. Aan bod komen onderwerpen als taal & cultuur, digitale vaardigheden, gezond & veilig werken, geld & rekenen en prettig samenwerken.

De webapp is gelanceerd tijdens de online kennisweek ‘Sterk aan het Werk’ die SBCM van 20 t/m 24 september organiseerde voor medewerkers binnen de sociale werkbedrijven. Via de webapp konden zij meedoen aan korte online-activiteiten en zo kans maken op een prijsje. Daarnaast konden medewerkers meedoen aan een leuke livestream met Jörgen Raymann met o.a. de uitreiking van de Topperverkiezing.

De webapp is zo ontworpen dat de leeractiviteiten ook na de online kennisweek gratis gebruikt kunnen worden.

Meer weten

De webapp is te vinden via Lerenwerktvooriedereen.nl en staat ook op de WERK-portal.nl. Daar staat een uitgebreid aanbod van gratis online leerprogramma’s.

Bekijk deze promo over de festival-app.