Door de coronacrisis lopen meer mensen risico op financiële problemen en is ondersteuning urgenter dan ooit. Om jobcoaches en HRM-professionals te ondersteunen wordt binnenkort een eerste (demo)versie van een nieuwe e-learning ‘Schulden en Werk’ opgeleverd. Om de e-learning zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de jobcoaches en HRM-professionals, zijn we op zoek naar vrijwilligers die de demoversie willen testen.

Financiële problemen werken door op het vinden en behouden van werk. Zo blijkt uit onderzoek dat uitkeringsgerechtigden gemiddeld langer gebruikmaken van een uitkering als zij problematische schulden hebben. Daarbij rapporteren werkgevers en werknemers dat mensen met financiële problemen zich vaker ziekmelden en minder productief zijn. De geschatte kosten bij een fulltime dienstverband en modaal inkomen zijn maar liefst 13.000 euro per werknemer.

Tijdig signaleren

Het is daarom belangrijk dat HRM-professionals en jobcoaches hier voldoende aandacht voor hebben in de begeleiding van hun werknemers en/of cliënten. In de nieuw ontwikkelde e-learning ‘Schulden en Werk’ leer je hoe je tijdig geldzorgen bij een medewerker/cliënt signaleert en hoe je hem of haar naar een oplossing kunt bewegen, zonder in de schoenen van de schuldhulpverlener te staan.

Testversie

De inhoud van de e-learning is ontwikkeld door het Lectoraat Schulden en Incasso en het Lectoraat Organiseren van Waardig Werk van de Hogeschool Utrecht en wordt mogelijk gemaakt door Instituut GAK en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. De eerste versie van de e-learning bestaat uit tijdelijk beeldmateriaal. Deze demoversie willen we door een aantal mensen uit het veld laten testen. Op basis van de testresultaten wordt het definitieve beeldmateriaal ontwikkeld.

Meedoen?

Heb jij interesse om de testversie te doorlopen, stuur dan een e-mail naar Paula Mensink: p.mensink@caop.nl.