Op donderdag 28 maart organiseerden Cedris en SBCM het eerste kennisplatform detacheren in 2019. Na een korte inleiding door Susan van Hoegee, nam Rogier Schweitzer van Randstad Nederland de deelnemers mee in het onderwerp: ‘Tariefstelling bij detacheren’.

Detacheringsorganisatie

Randstad werkt met 40 gemeenten samen en heeft met Berenschot bij Drechtsteden een detacheringsorganisatie ingericht. Deze publieke bv die momenteel 1.330 mensen heeft gedetacheerd, is een samenwerking van Randstad, UWV, SW en gemeente. Er werd een transparant prijsmodel gepresenteerd voor te leveren arbeidskracht aan de hand van een voorbeeldcalculatiemodel van het detacheringstarief. Verder werden aan de hand van verschillende uitgangspunten vragen gesteld en antwoord gegeven op: Waar loop je tegenaan bij detacheringstarieven?

 • Objectiveerbare criteria loonwaarde ontbreekt.
 • Het inschatten van de concurrent is lastig. Hoe ga je daarmee om?
 • Wat zijn de verschillen in tarieven voor SW en Participatiewet?
 • Moet je de subsidie SW meewegen of niet?
 • Moet de te detacheren SW-er een deel van de kosten van de niet te detacheren SW-er opbrengen?

Workshop ‘Pitchen en Overtuigen’

Na het onderwerp prijsbeleid verzorgde Ellen van Hierden, directeur van ARTA Arbeidsmarkttrainingen, een zeer dynamische workshop ‘Pitchen en Overtuigen’. Deze workshop was een variant op het onderdeel: Waar moet een goede detacheerder aan voldoen? Met dit onderwerp is tijdens het kennisplatform detacheren in november 2018 al een begin gemaakt en is een eerste competentieprofiel geschetst. Daarbij zijn vragen gesteld zoals: Wat zijn belangrijke kenmerken en competenties en welke ontbreken of zijn in mindere mate goed ontwikkeld? Een van de competenties die in de workshop ‘Pitchen en Overtuigen’ is verwerkt, betreft commerciële vaardigheden.

Pitchen, wat is daarbij belangrijk?

Wat verkoop je?

 • Jezelf, je moet geaccepteerd worden
 • Je organisatie
 • Het product

Verkopen:

 • Wat is je doel, waarom ben ik hier? Bijvoorbeeld: handtekening onder contract krijgen.
 • Een duurzame relatie opbouwen.
 • Verkopen is een ruil creëren.

Waarom koop je, argumenten vanuit het perspectief van de inlener:

 • Een behoefte invullen, er voordeel aan hebben.
 • Verzekerd zijn van niets mislopen, niet de pijn voelen van het gemis.

Overtuigen, wat is daarbij van belang

 • Volhouden
 • Emoties, je kwetsbaar op durven stellen
 • Argumenteren is:
 • Het voordeel benoemen.
 • Koopmotieven van de klant benoemen. Wat is belangrijk voor de klant?
 • De waarom vraag stellen “Wat maakt dat ……”.
 • Argumenteren, hoe doe je dat?

Model detacheringscontracten

De bijeenkomst werd afgesloten met vraag en antwoord op de modellen detacheringscontracten en de toelichting daarop. In januari 2019 zijn de modellen opgeleverd en zijn er diverse vragen gesteld over de opdrachtovereenkomst en detacheringsovereenkomst. De vragen hierover zijn besproken tijdens de bijeenkomst en ook de vragen die via de e-mail aan Cedris gesteld zijn, kwamen ter sprake. De uitkomst daarvan was: er wordt nog een keer kritisch gekeken naar de modellen en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd en voorgelegd aan het kennisplatform.

De volgende bijeenkomst van het kennisplatform detacheren staat gepland op dinsdag 11 juni 2019 van 10.00 tot14.00 uur bij Cedris in Utrecht. Reserveer deze datum alvast in jouw agenda. Het programma wordt spoedig bekendgemaakt.

Meer informatie

Heb je vragen over het kennisplatform detacheren of over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Arjan van der Borst, projectleider SBCM
T: 06 20 54 23 58
E: a.vanderborst@caop.nl

of Susan van Hoegee, projectleider Cedris
T: 06 13 24 54 38
E: svanhoegee@cedris.nl