Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseerde in de maand september drie zeer goed bezochte onderzoekswebinars. Tijdens deze webinars vertaalden we de uitkomsten van de onderzoeken naar de kennis en praktijk van een grote groep professionals van uiteenlopende organisaties. Deze webinars voorzien duidelijk in een behoefte. Daarom maken we de korte verslagen en presentaties van de drie webinars voor iedereen beschikbaar.

  1. Webinar ‘Kansen pakken met baancreatie’ – 10 september

Hoe kan je als professional beter de kansen pakken om werkgevers te helpen met het creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Saskia Andriessen (Aapar) en Maaike Jongerius (Significant) gingen in het webinar ‘Kansen pakken met baancreatie’ dieper in op de uitkomsten van de onderzoeken die uitgevoerd zijn door Verwey-Jonker Instituut en Significant. Daarbij legden ze via de Mentimeter vragen en stellingen voor aan de deelnemers. Centrale vraag tijdens het webinar was: Wat betekent baancreatie voor jou als professional op het gebied van arbeidstoeleiding en re-integratie?

Meer informatie? Bekijk de presentatie of lees het onderzoek ‘Ontwikkelpotentieel baancreatie’.

  1. Webinar Loonwaardesturing: ‘Een faire prijs voor arbeid’ – 17 september

Adlasz heeft een webbased tool ontwikkeld die gemeenten, SW-bedrijven en andere partijen kunnen gebruiken voor de vaststelling van de kostprijs voor arbeid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 17 september bespraken Roel van den Bersselaar en Roel Korsmit de mogelijkheden van deze tool tijdens het webinar Loonwaardesturing: ‘een faire prijs voor arbeid’. De tool creëert een gelijk speelveld voor uitvoerende partijen en zorgt ervoor dat werkgevers een eerlijke prijsbepalen voor arbeid. Adlasz ontwikkelde de tool op basis van twee jaar praktijkonderzoek in twee proeftuinen. Deze werden ingericht en begeleid bij een gemeentelijke sociale dienst en een SW-bedrijf.

Meer informatie? Bekijk de presentatie of lees het onderzoek ‘Naar een detacheringsfaciliteit voor de Participatiewet’.

  1. Webinar ‘Detacheren werkt! – 24 september

KplusV deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar detacheringsmodellen die in de praktijk het meeste voorkomen om de doelgroep van de Participatiewet aan het werk te helpen. Ze onderzochten de afwegingen en succesfactoren. Uit het onderzoek blijkt dat detacheren leidt tot meer werkgelegenheid voor de medewerkers die met loonkostensubsidie aan de slag gaan. Daarom pleiten de onderzoekers voor een uniforme werkwijze in de arbeidsmarktregio’s, zodat kandidaten voor 80% dezelfde kansen krijgen om aan het werk te komen.

Meer informatie? Bekijk de presentatie of lees het rapport Detacheren werkt! Eindrapport verkenning detacheringsvarianten.