Welke afwegingen maak je als professional in re-integratie en jobcoaching bij mensen met een arbeidsbeperking? Hoe maak je afwegingen en welke factoren hebben daar invloed op? Als onderdeel van een onderzoek naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching, ontwikkelden Panteia, Zinziz en Muzus de gesprekskit Gewogen in Gesprek. Aan de hand van deze gesprekskit kunnen re-integratieprofessionals zich in duo’s verdiepen in de afwegingen die ze maken tijdens hun werk. Dit geeft inzicht in wanneer en hoe die afwegingen gemaakt worden, maar ook: ‘Wanneer betrek je de klant in je afweging?’ of ‘Wanneer speelt voorkennis mee?’.

Hoe werk het?

De gesprekskit Gewogen in Gesprek wordt gebruikt in duo’s en vraagt een voorbereiding van ongeveer 15 minuten. Tijdens het gesprek vertelt een van de twee professionals over het laatst gevoerde gesprek met een klant. De ander identificeert de afwegingen die de verteller heeft gemaakt tijdens het gesprek. Daarna verdiepen de professionals zich samen in een van die afwegingen door het afwegingenmodel te doorlopen dat is ontwikkeld binnen het onderzoek. Zo krijg je niet alleen inzicht in je afwegingen, maar help je ons ook de eerste resultaten uit het onderzoek te valideren en aan te vullen.

Workshop op 11 mei

Wil jij de gesprekskit uitproberen? Meld je dan aan voor de workshop op dinsdag 11 mei van 13.00 uur tot 14.00 uur, via het aanmeldformulier.

Voor wie?

Voor de workshop zijn we specifiek op zoek naar de volgende re-integratieprofessionals, werkend met mensen met een arbeidsbeperking:

  • Re-integratiecoaches
  • Arbeidsdeskundigen (niet werkzaam bij UWV)
  • Jobcoaches
  • Werkconsulenten / klantmanagers

Kun je op basis van de bovenstaande informatie niet bij de workshop zijn, maar wil je wel aan de slag met de gesprekskit? Meld je dan als duo aan via renske@muzus.nl. Je kunt dan aan de hand van video-begeleiding op een eigen gekozen tijdstip met de kit aan de slag.