Met de handleiding Vraaggericht coachen leer je te coachen vanuit de vraag van de medewerker en aan te sluiten bij diens talenten en mogelijkheden. Hierdoor neemt de medewerker meer de regie over de eigen ontwikkeling en de te behalen doelen. De medewerker heeft daarmee een grotere kans om duurzaam aan het werk te komen en te blijven. Van de handleiding is nu een geactualiseerde versie beschikbaar.

De handleiding is bedoeld voor alle professionals die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden naar of op het werk. Je gaat aan de slag met de Coachingspiramide Mediërend Begeleiden, waarin wordt uitgegaan van een Individuele Vraaggerichte Benadering. Je leert vanuit welk mensbeeld je communiceert en welk effect dit heeft op je eigen handelen. En je leert de kunst van het doorvragen waardoor duidelijk wordt wat de medewerker echt nodig heeft.

Drie delen

De gehele handleiding is opgebouwd uit drie delen. De handleiding geeft naast een uitleg over vanuit welke basishouding (deel 1) en vaardigheden (deel 2) een begeleider coacht, ook praktische tips en handvatten (deel 3) over hoe gesprekken met de medewerker te voeren. Telkens vanuit een bepaalde houding ten opzichte van mensen, mediërend begeleiden. De drie delen van de handleiding vormen samen een geheel maar zijn ook los van elkaar te lezen.

Training Vraaggericht coachen

De geactualiseerde handleiding wordt ook gebruikt bij de vijfdaagse training vraaggericht coachen. Voor de volgende training die start op 7 oktober 2020 zijn nog plekken vrij. Ook is het mogelijk deze training incompany af te nemen. Wil je meer informatie over de training? Dan kun je terecht bij Paula Mensink:

M: 06 22 65 86 09
E: p.mensink@caop.nl

Meer weten?

Lees een interview met Emiel van Doorn, de auteur van de handleiding, en een interview met Patijnenburg, waar dit gedachtengoed breed is geïmplementeerd binnen de organisatie.