Het personeelsbestand van Confed bestaat voor 80% uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch is de sociale onderneming niet alleen leverancier maar volwaardige partner voor hun klanten Quooker en Sunshower. Eind 2020 tekenen de drie bedrijven een convenant waarin is vastgelegd dat Confed vanuit hun vestiging in Dordrecht exclusief produceert voor Quooker en Sunshower. Reden genoeg om eens met de drie bedrijven in gesprek te gaan. Wat maakt de samenwerking zo bijzonder? Hoe is deze tot stand gekomen? En vooral: wat kan de SW-branche hiervan leren?

Jarenlange samenwerking

Er ontstaat gelijk een geanimeerd gesprek als Peter Hobbelen (Confed), Michael Tulp (Sunshower) en Geertjan Woltjes (Quooker) elkaar online treffen. Er is duidelijk veel openheid en onderling vertrouwen. Hoe is dat zo ontstaan? Even terug naar het begin…

samenwerking Confed met Quooker en Sunshower

Het is 2016 als Hobbelen de locatie van Confed in Dordrecht overneemt. Het bedrijf heet op dat moment nog Assembly Partner en maakt onderdeel uit van Drechtwerk, de sociale werkvoorziening van Dordrecht en omstreken, en werkt al zo’n tien jaar voor Quooker en Sunshower. Sterker nog; de twee bedrijven zorgen samen voor bijna 75 procent van al het werk. Toen Assembly Partner te koop kwam te staan, was dat voor Quooker en Sunshower dan ook wel even schakelen. ‘We voelden ineens heel sterk onze afhankelijkheid van het assemblagebedrijf’, blikt Tulp terug. ‘Het is toch een verlengstuk van je eigen bedrijf. Geertjan en ik hebben elkaar zelfs nog opgezocht om te kijken of wij het misschien maar moesten kopen.’ Beide bedrijven komen tot de conclusie dat ze beter bij hun eigen leest kunnen blijven en zijn dan ook blij met de komst van Hobbelen als nieuwe eigenaar.

Complex, hoogwaardig werk

Een nieuw tijdperk voor de samenwerking breekt aan. Het belangrijkste voor Quooker en Sunshower is hierbij dat de continuïteit wordt gewaarborgd. Het borgen van de kennis en knowhow binnen Confed krijgt dan ook veel aandacht. ‘Door slim te kijken welke kennis, kunde en begeleiding er nodig is, zijn wij in staat complex werk te leveren’, vertelt Hobbelen. ‘Daar ben ik trots op. In het verleden heb ik als directeur van een andere sociale werkvoorziening de kwaliteit van werk omlaag zien gaan. Complexe werksoorten werden afgestoten omdat alle goede mensen gedetacheerd werden. Ik ben blij dat wij voor Quooker en Sunshower nu hoogwaardig werk kunnen doen. Het binnenwerk van een Quooker bestaat bijvoorbeeld uit veel technologische aspecten; maar toch kunnen wij dit prima aan.” Tulp en Woltjes benadrukken dat de hoge kwaliteit die Confed levert heel belangrijk is in hun partnership. ‘Confed bewijst keer op keer een betrouwbare partner te zijn”, aldus Woltjes. Volgens hem wordt er in de SW-branche vaak nog te veel nadruk gelegd op de beperking. ‘Ik zie de medewerkers van Confed liever als mensen met een rugzak, dan met een beperking. Ze kunnen namelijk echt fantastische dingen doen.’

Exclusiviteit en ruimte voor groei

Vanuit de jarenlange samenwerking zijn Quooker en Sunshower al gewend in openheid en vertrouwen met Confed te werken. Alleen over de financiën ontstond er in het verleden wel eens een meningsverschil. Sunshower en Quooker waren niet zomaar bereid meer te gaan betalen aan de werkplaats, ook omdat ze veel geld zagen verdwijnen richting de kleinere klanten of staffuncties binnen het bedrijf.

Dit verandert met Hobbelen aan het roer. Vanaf dat moment wordt er echt naar Quooker en Sunshower geluisterd. Wat is voor hen van belang in de samenwerking? Wanneer zijn ze bereid wel wat meer te betalen? In deze gesprekken komen twee thema’s aan bod die belangrijk zijn voor de twee bedrijven: exclusiviteit en ruimte om samen te groeien. Gelijkwaardige gesprekken hierover vormen uiteindelijk de basis voor een convenant waarin wordt bekrachtigd dat Confed in Dordrecht voortaan exclusief voor Quooker en Sunshower produceert. Met een duidelijke win-win: Confed heeft zekerheid en voldoende inkomsten aan de twee grote klanten en andersom hebben Quooker en Sunshower de volledige focus van Confed en alle ruimte om samen te groeien.


De drie belangrijkste lessen

Welke lessen kan de SW hier nu uit halen? Hobbelen, Tulp en Woltjes komen tot de volgende top 3:

  1. Geloof in je eigen kracht
    Sociale werkvoorzieningen moeten zich niet klein maken. Je bent een volwaardige businesspartner, dus straal dat ook uit! Bedrijven in de SW hebben unieke mensen en unieke kwaliteiten, dat moet centraal staan. ‘Geloof in je eigen kracht. Je bent wat waard. Je hebt wat te bieden. Dat is het startpunt! Vanuit daar kun je op zoek naar een gelijkwaardige relatie”, aldus Woltjes.
  2. Omarm de diversiteit in je organisatie
    Als je van betekenis wilt zijn voor de Quookers en Sunshowers van deze wereld, is het belangrijk dat je de diversiteit van mensen beschermd. Het mixed-people concept van Confed, waarbij 80% van het personeelsbestand wel en 20% geen rugzakje heeft is een stevige basis om hoogwaardig werk af te kunnen leveren.
  3. Ga uit van vertrouwen
    Vertrouwen is belangrijk. Ga in alle openheid met je klanten en partners in gesprek, luister goed en denk mee. Wat is voor hen belangrijk? En hoe verhoudt zich dat tot wat voor jullie belangrijk is? Vanaf daar kan je toegroeien naar volwaardig partnerschap.