Van 6 tot en met 8 oktober 2019 houdt het Nationaal Agentschap Erasmus+ een Europees seminar voor professionals die kwetsbare (jong)volwassenen begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Kwetsbare volwassenen

Hoe bereiken we jongvolwassenen die buiten het reguliere onderwijs vallen en geen werk hebben, hoe bereiken we volwassenen met een licht verstandelijke beperking en volwassenen met beperkte basisvaardigheden? En hoe zorgen we ervoor dat zij beter kunnen en willen meedoen op de arbeidsmarkt? Die vragen staan centraal op het seminar. Samenwerking van Europese organisaties die werken aan arbeidsmarkttoeleiding van kwetsbare volwassenen, is een belangrijk doel van het seminar.

Interactief programma

In het driedaagse seminar doe je mee aan een interactief programma met inspiratiesessies, workshops en opdrachten. Je hebt de kans om Nederlandse en Europese partners goed te leren kennen. Het aantal plaatsen in beperkt, dus meld je voor 11 juni aan!

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ voert het programma Erasmus+ in Nederland uit.