Het Verwey-Jonker Instituut zoekt mensen met een arbeidsbeperking die zich samen met een begeleider en een naaste willen laten interviewen over de veranderingen in hun leven sinds de Participatiewet 2015. Ook is het instituut op zoek naar professionals de het onderzoek onder de aandacht van cliënten willen brengen of mensen die willen helpen met de werving.

Het onderzoek betreft mensen met een arbeidsbeperking in arbeidsmatige dagbesteding, bij SW-bedrijven, bij reguliere werkgevers en in de Participatiewet.

Over het interview

Het interview gaat over welzijn en het omgaan met onzekerheid rond werk en geld en wordt afgenomen aan huis, in een buurthuis of door middel van beeldbellen. Naasten en mensen die eigen ervaringen willen delen, krijgen elk een cadeaubon van 100 euro.

Help mee met de werving. Of meld je zelf aan! Bij Micky Out, via 06-30941 214 of mout@verwey-jonker.nl.

Meer informatie