Vanaf nu kunnen werkzoekenden en werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie gratis zestien e-learningprogramma’s gebruiken. De programma’s lopen uiteen van sollicitatiecursus tot een cursus basisveiligheid. Deze digitale ondersteuning biedt hulp bij het zoeken naar werk en het aan de slag blijven. SBCM en Cedris bieden deze programma’s aan via WERK-portal.nl. Het doel is om nog meer werknemers en werkgevers te helpen om betaald en duurzaam werk tot een succes te maken.

Lancering

Josje Lesterhuis (fondsmanager SBCM) en Jan-Jaap de Haan (directeur Cedris) hebben de WERK-portal.nl vandaag gelanceerd door een video te starten op het congres ‘De Professional Centraal’ van SBCM:

Josje Lesterhuis (SBCM): ‘Ook werkgevers en organisaties die de medewerkers begeleiden naar of op het werk hebben profijt van de programma’s. Werkgevers kunnen ze bijvoorbeeld inzetten om hun mensen verder te scholen en zo aan het werk te houden. Denk aan het leren verbeteren van communicatieve vaardigheden en het naleven van veiligheidsregels om bedrijfsongevallen te voorkomen. Het versterken van het Nederlands op de werkvloer, komt tevens statushouders van pas. We willen echt veel medewerkers bereiken, daarom start er binnenkort ook een online campagne.’

Jan-Jaap de Haan (Cedris): ‘Bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers verkleint de kans op ziekte en uitval. Vooral de sectoren met grote personeelstekorten hebben hier baat bij. En het helpt de banenafspraak waar te maken. Niet voor even, maar duurzaam. Werkzoekenden èn werkenden worden hiermee uitgedaagd hun vaardigheden te vergroten. Werkzoekende, werknemer en werkgever, allemaal profiteren ze van de e-learningprogramma’s.’

WERK-portal.nl

De WERK-portal.nl bevat programma’s over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal en werk, omgaan met de computer en social media. De programma’s richten zich op mensen zonder startkwalificatie. Ook zijn er (vertaalde) programma’s voor statushouders op taalgebied. Alle programma’s zijn flexibel in te zetten: individueel, groepsgewijs, zelfstandig, onder begeleiding en in combinatie met andere (eigen) leermiddelen. Komend jaar wordt het aanbod verder uitgebreid.

Online campagne

Om alle belanghebbenden te informeren over de WERK-portal.nl start SBCM een online campagne. Er komen video’s op onder andere Facebook en LinkedIn te staan. Dat geldt ook voor de Facebookpagina ‘Sterk aan je werk’, waarop SW- en Participatiewetmedewerkers informatie vinden over hun werk en ondersteunende activiteiten van SBCM.

Bedrijven en organisaties lezen en zien op de WERK-portal.nl hoe zij op hun beurt de programma’s kunnen inzetten. Ook vinden zij er te bestellen promotiematerialen om de portal intern onder de aandacht te brengen.

Bekijk de promotievideo van de vernieuwde WERK-portal.nl.