Voor statushouders en laaggeletterden is taalvaardigheid een van de grootste uitdagingen voor het vinden van werk. Weener XL, SBCM, Educentre en zeven andere bedrijven/gemeentes hebben daarom samen de e-learnings Inburgering en Vaktaal ontwikkeld.

Statushouders en laaggeletterden krijgen op een nieuwe werkplek vaak te maken met vaktaal die ze nog niet beheersen. Dit kan een belemmering zijn tijdens het werk en kan ten koste gaan van het werkplezier of de kwaliteit van werk. Omdat er weinig tot geen laagdrempelig online aanbod was voor vaktaal en inburgering hebben Weener XL, SBCM, Educentre en zeven andere gemeentes/bedrijven een online aanbod ontwikkeld om laaggeletterden en statushouders te ondersteunen.

Het aanbod bestaat uit twee e-learnings: Inburgering en Vaktaal. Inburgering bestaat uit 3 modules: Nederlands A0-A1, Nederlands A1-A2 en Kennis Nederlandse Maatschappij. De e-learning Vaktaal bestaat uit 6 modules: Schoonmaak, Groen, Productie, Werkplaats, Verkoop en Medisch. De e-learnings worden ondersteund door filmpjes, afbeeldingen en een karaokefunctie. De e-learnings zijn gratis beschikbaar op de WERK-portal.nl.

Aanbod verder uitbreiden

Weener XL doet onderzoek hoe de e-learningmodules zo kunnen worden ingezet dat zoveel mogelijk medewerkers en klanten worden bereikt. Dat kan bijvoorbeeld door een samenwerking aan te gaan met verschillende taal- en inburgeringtrainers. Met als doel laaggeletterden en statushouders meer handvatten te geven en op een juiste en laagdrempelige manier te ondersteunen.

In de toekomst willen de ontwikkelaars van de e-learnings zich nog verder richten op de brede persoonlijke ontwikkeling van laaggeletterden en statushouders en willen ze het aanbod in de e-learnings verder uitbreiden.

Meer weten

Ben je nieuwsgierig geworden naar de e-learnings? Surf dan naar WERK-portal.nl onder het kopje ‘Inburgering, taal en rekenen’ en beoordeel hoe deze e-learningmodules in jouw organisatie van toegevoegde waarde kunnen zijn.