Begeleid jij iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt met een psychische aandoening of een gedragsprobleem? Volg dan de e-learning Begeleidingskaarten Psychische aandoeningen. Dit is een aanvulling op de papieren begeleidingskaarten en de handreiking Begeleiding op de werkvloer.

De begeleidingskaarten, ontwikkeld voor coaches, begeleiders en werkgevers, zijn een hulpmiddel bij de dagelijkse begeleiding op de werkvloer. Ze gaan uit van de principes ‘wat zie ik’ en ‘wat doe ik’ en helpen om te komen tot een gemeenschappelijke, op elkaar afgestemde aanpak van medewerkers met een psychische aandoening of gedragsproblemen.

Zeven gedragskenmerken

De begeleidingskaarten bestaan uit een korte handleiding en beschrijven zeven te onderscheiden gedragskenmerken, hoe deze te herkennen en hoe hiermee om te gaan. De zeven gedragskenmerken zijn:

  • faalangstig gedrag;
  • teruggetrokken gedrag;
  • verstandelijk zwak gedrag;
  • concentratiezwak gedrag;
  • impulsief gedrag;
  • vasthoudend gedrag;
  • niet-sociaal gedrag.

Op elke kaart vind je informatie en advies over de wijze van begeleiden, werksoorten en werkomgeving.