De ontwikkeling van leerlijnen, de mogelijkheden voor verschillende doelgroepen en de samenwerking tussen het mbo, de gemeente en werkgevers: dat zijn onderwerpen die centraal staan in een reeks van drie bijeenkomsten over praktijkleren. De eerste bijeenkomst is, vanwege de coronacrisis, verzet naar 18 juni.

Om mensen te begeleiden naar werk gaan sociaal werkbedrijven en sociale ondernemingen steeds vaker samenwerkingsverbanden met het mbo aan. Op die manier is het voor deelnemers mogelijk de nodige praktijkervaring op te doen en kunnen zij een mbo-certificaat of diploma behalen. In een reeks van drie bijeenkomsten over praktijkleren staan dergelijke samenwerkingsverbanden voorop.

Het overzicht van alle data:

  • Woensdag 16 september 2020, 9:30-13:30, bij Stroomopwaarts (Zuid-Holland).
  • Donderdag 29 oktober 2020, 9:30-13:30 bij Concern voor Werk (Flevoland).
  • Donderdag 26 november 2020, Paswerk (Noord-Holland)

Aanmelden?

Aanmelden voor de reeks is (nog steeds) mogelijk.