Het gaat economisch beter, maar de schulden- en armoedeproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? De overheid (de Nationale Wetenschapsagenda) stelt drie miljoen euro beschikbaar om gemeenten en andere maatschappelijke organisaties samen met onderzoeksinstellingen naar antwoorden op deze vragen te laten zoeken. Doet u mee?

Wie kunnen voorstellen indienen?

Gemeenten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen kunnen afzonderlijk een motivatiebrief indienen. Geef aan welke vraagstukken u op één van de drie thema’s wilt oppakken en waarom dit voor uw gemeente of organisatie belangrijk is. Ook moet u aangeven dat uw organisatie mee wil werken aan onderzoek op dit thema, samen met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Een commissie beoordeelt de motivatiebrieven en nodigt een selectie van de indieners van de motivatiebrieven uit om als consortium een vraagstuk en aanpak uit te werken. De uiteindelijke aanvragen worden beoordeeld op relevantie en kwaliteit.

Er zijn drie thema’s waar uw onderzoek over kan gaan.

  1. Leven in armoede en sociale uitsluiting
    Welke achterliggende mechanismen spelen er op dit thema, wat is het gevolg van opgroeien in armoede en welke oplossingsstrategieën zijn er? Hoe kunnen gemeenten hun inwoners hierop een passende dienstverlening bieden?
  2. Verborgen armoede bij diverse groepen
    Hoe signaleert u verborgen armoede en hoe kunt u deze groep effectief benaderen en daadwerkelijk helpen? Welke dienstverlening is mogelijk en passend? Specifieke aandacht gaat uit naar werkende armen.
  3. Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies.

Verschillende projecten in de lokale uitvoeringspraktijk worden onder dit thema geschaard. In de oproep wordt ruimte gelaten voor de invulling daarvan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan integrale, domeinoverstijgende aanpakken bij multiproblematiek en de samenloop van interventies op het snijvlak van incasso en schuldhulpverlening.

Procedure

De aanvraag van subsidie verloopt in twee ronden.

  • Ronde 1: u heeft tot 23 april 2019 de tijd om een motivatiebrief in te dienen. Eind juni ontvangt u uitsluitsel over uw motivatiebrief.
  • Ronde 2: u heeft tot 5 november 2019 de tijd om als consortium een aanvraag in te dienen. U krijgt in januari 2020 te horen of uw aanvraag is gehonoreerd. U kunt vervolgens in februari starten met het project, dat maximaal drie jaar mag duren.

Meer informatie

Lees meer over de subsidieoproep en hoe u een motivatiebrief kunt indienen.

U kunt ook contact opnemen met Bruno Fermin, projectleider SBCM:

E: b.fermin@caop.nl
T: 06 12 78 67 01