De arbeidsmarkt verandert en mensen moeten langer doorwerken. Dat vraagt van mensen meer dan ooit de regie te nemen op hun ontwikkeling en inzetbaarheid. Voor laagopgeleiden met een kwetsbare arbeidsmarkpositie is dit een extra uitdaging. Daarom organiseerde het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid op 10 mei de online kennisbijeenkomst: Sturen op Eigen Regie. Helene Vrij van Patijnenburg liet zien hoe eigen regie door vraaggericht coachen in de organisatie is verweven.

Welke uitdagingen zien professionals in de praktijk?

Met de deelnemende professionals is vervolgens geïnventariseerd tegen welke uitdagingen zij aanlopen bij het versterken van de eigen regie bij medewerkers van werkbedrijven. Knelpunten die werden benoemd zijn onder meer: Hoe kom je erachter wat iemand echt wil en zelf aankan en waar zijn of haar grenzen liggen? Hoe zorg je ervoor dat het stimuleren van eigen regie een blijvend onderdeel wordt van je begeleiding en hoe krijg je de rest van de organisatie daarin mee.

Afgesproken is, om in afstemming met enkele deelnemers, dit jaar inhoudelijke themasessies te organiseren waarin dieper wordt ingegaan op de geïnventariseerde vraagstukken. Wil jij meedoen aan deze sessies, meedenken over de opzet van de sessie of heb je zelf een praktijkvoorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten en stuur een mail naar Marije van de Poel: m.vandepoel@caop.nl. Houd onze socialmediakanalen en de website in de gaten voor meer informatie over de volgende digitale bijeenkomst over dit thema.

Doe mee aan onderzoek van de UvA naar Proactiviteit en meld je aan

Tijdens de bijeenkomst kwam ook Jessie Koen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan het woord. Zij wil middels een app mensen helpen om eigen regie te nemen over hun (loop)baan. Dat noemt de UvA proactiviteit. Uit onderzoek van de UvA blijkt namelijk dat proactiviteit werkonzekerheid kan verminderen. Voor dit onderzoek zoekt de UvA deelnemers.

Het gaat om deelnemers die bemiddelbaar zijn naar een baan bij een reguliere werkgever, maar op dit moment geen werk of langdurige detacheringsovereenkomst hebben. Wel moeten de deelnemers (op korte termijn) op zoek zijn naar regulier werk. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die:

  • door het WSP worden bemiddeld vanuit de participatiewet naar de reguliere arbeidsmarkt;
  • bijna aan het einde van een leerwerktraject zitten en aan het solliciteren zijn naar regulier werk (o.a. ex-VSO/PrO en statushouders);
  • al dan niet met een tijdelijke loonkostensubsidie werken of gedetacheerd zijn in een tijdelijk contract dat afloopt en nu moeten solliciteren naar regulier werk;
  • en een korte training hebben gehad en/of werkervaring hebben opgedaan met behoud van uitkering en nu moeten solliciteren naar regulier werk.

Ken je deelnemers die benaderd willen worden voor deelname aan het onderzoek of wil je meer informatie? Stuur een e-mail naar j.koen@uva.nl.