Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe dan mee aan de Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en zet concrete stappen om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen.

Mensen optimaal mee laten doen in de samenleving: dát is de doelstelling van zowel de Wmo als de Participatiewet. Tijdens de transitiearena’s van Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid staan jouw vragen over de praktijk centraal. Doel is de samenwerking tussen de uitvoering van ‘werk & inkomen’, werkbedrijven en (sociale) wijkteams te verbeteren door het perspectief op betaald werk te vergroten. Na korte presentaties van praktijkvoorbeelden wissel jij met andere deelnemers rond een actueel vraagstuk ervaringen, dilemma’s en kennis uit. Je kunt naar keuze één, twee of alle drie de bijeenkomsten (gratis) bijwonen.

Heb jij een brandend vraagstuk uit jouw praktijk of een geslaagd praktijkvoorbeeld? Laat het ons weten. Dan kunnen wij het programma zo goed mogelijk op jouw wensen afstemmen.

Aanmelden

De eerste (fysieke) transitiearena is op woensdagmorgen 30 september van 9.30 tot 13.30 uur (inclusief lunch) in de Colour Kitchen in Utrecht. De actuele startvraag luidt: ‘Wat betekent de coronacrisis voor de diverse doelgroepen waarvoor allerlei werk- en wijkaanpakken zijn bedoeld?’ We organiseren bij voorkeur een fysieke bijeenkomst en zijn daarom gehouden aan een maximum van 30 deelnemers. Heb jij interesse voor deelname, meld je dan snel aan en noteer alvast de drie data van deze reeks transitiearena’s in je agenda: 30 september, 28 oktober en 25 november 2020.