Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert in de maand april diverse kennissessies. De programma’s zullen door het zeer diverse aanbod een grote groep professionals aanspreken. Deze bijeenkomsten vinden online plaats.

1. Kenniskring jobcoaching: workshop ‘Van Wajong 1998 tot harmonisering 2021’

Sinds de invoering van de Wajong hebben er vele wetswijzigingen plaatsgevonden. Deze wetswijzigingen hebben het er niet makkelijker opgemaakt. Zowel jonggehandicapten als hun begeleiders zijn het spoor soms bijster. Zorgt de recentelijke wetwijziging “harmonisering Wajong” voor meer duidelijkheid? In deze workshop worden jobcoaches en professionals uit het sociaal domein meegenomen in alle veranderingen. Je krijgt hierover op een bondige manier uitleg en in chronologische volgorde. Daardoor heb je meer inzicht en kennis om jonggehandicapten te ondersteunen. Na de workshop ben je op de hoogte van alle veranderingen en de meest recente wetwijzigingen binnen de Wajong. De workshop wordt verzorgd door Ton Laenen. Ton is arbeidsdeskundige, specialist Wet- en regelgeving en trainer bij Elan Training.

Meer informatie? Lees het nieuwsbericht of het rapport Arbeidsmarktpatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach.

Datum: donderdag 1 april van 10.00-11.30 uur
Meld je aan

2.  Kennisplatform detacheren: workshop ‘Omgaan met ethiek en lastige dilemma’s’

Vrijwel dagelijks worden we op de werkvloer met dilemma’s geconfronteerd. Een recruitmentmanager of opdrachtgever wil alleen autochtone kandidaten gepresenteerd krijgen. Of alleen jongeren. En natuurlijk wil je de klant tevreden houden. Je hebt iets in vertrouwen gehoord, kun je dat met anderen delen? Hoe ga je om met deze dilemma’s en hoe handel je ethisch? In deze workshop staan we stil bij de keuzes en mogelijkheden die je hebt – bijvoorbeeld bij arbeidsmarktdiscriminatie. Op die manier kun je als professional voordeel behalen door ethisch juist te handelen. Hoe ziet jouw morele kompas eruit? De workshop wordt verzorgd door Arno Hoekstra, trainer bij ARTRA.

Datum: donderdag 8 april van 10.00-11.30 uur
Meld je aan

3. Kennisplatform passend werk: ‘Naar een inclusieve werkomgeving! Met (levens)verhalen bias doorbreken’

Hogeschool Inholland en Vrije Universiteit Amsterdam doen onderzoek naar effectieve interventies om bias binnen organisaties tegen te gaan en de Nederlandse arbeidsmarkt inclusiever te maken.

Dr. Machteld de Jong presenteert de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Bekijk alvast de voorlopige resultaten uit het kernonderzoek.

Datum: donderdag 15 april van 10.00-11.00 uur
Meld je aan

4. Kennisplatform werkgeversdienstverlening: ‘Van werk naar werk met mobiliteitsteams’

In 2021 komen er 35 regionale mobiliteitsteams. Zij gaan mensen die hun werk kwijtraken door de coronacrisis gericht begeleiden bij het zoeken naar een andere baan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten met werkgevers, vakbonden, gemeenten en andere belangenverenigingen. Door de coronacrisis raken veel mensen hun werk kwijt. Maar in andere sectoren is nog wel werk, soms zijn er zelfs personeelstekorten. Daarom gaan gemeenten, UWV, vakbonden en werkgeverspartners intensief samenwerken in mobiliteitsteams om mensen zoveel mogelijk van-werk-naar-werk te begeleiden. Camiel Jansen, programmamanager bij het ministerie van SZW, zal dit toelichten.

Datum: donderdag 29 april van 10:00-11:30 uur
Meld je aan