Samenwerking van mbo-scholen en SW-bedrijven bij diplomagerichte mbo-opleidingen biedt jongeren in een kwetsbare positie meer kansen op een reguliere baan. De publicatie van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiervoor praktijkvoorbeelden, een stappenplan en businesscases.

Passende routes van leren en werken

Deze routes met aangepaste vormen van leren en werken zijn gericht op (jong)volwassenen in een kwetsbare positie. Zo kunnen zij een diplomagerichte mbo-opleiding volgen, waarbij een zo groot mogelijk deel van de opleiding plaatsvindt op de werkvloer van of via het sociaal werkbedrijf, als geschikt leerbedrijf en intermediair naar de reguliere arbeidsmarkt. Steeds vaker bundelen het mbo en sociale werkbedrijven hiervoor hun krachten. Deze (jong)volwassenen zijn over het algemeen beter geholpen met een meer beschutte leeromgeving en kunnen zo toch een mbo-diploma halen. Dat vergroot de kans op duurzaam werk.

De publicatie behandelt aan de hand van vier praktijkvoorbeelden de belangrijkste thema’s:

  • de doelen die partijen nastreven;
  • de keuzes voor varianten van bol- en bbl-opleidingen;
  • het beleggen van het werkgeverschap;
  • de samenwerking en rolverdeling tussen mbo, SW en gemeenten;
  • de financiële aspecten.

Deze aspecten kenmerken de samenwerking tussen mbo en sociale werkbedrijven en zijn van belang voor partijen die ook aan de slag gaan met het opzetten van diplomagerichte opleidingen voor kwetsbare groepen.

Stappenplan

Voor mbo-scholen, sociale werkbedrijven en gemeenten die aan de slag willen met diplomagerichte opleidingen via leren op de werkvloer is er een stappenplan. Aan de hand van de vier stappen uit het fasemodel implementatie wordt duidelijk wat nodig is om deze opleidingsroute vorm te geven, vanaf het eerste initiatief tot implementatie. Ook is er een digitale rekentool om de kosten inzichtelijk te maken.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met:

Bruno Fermin, projectleider SBCM
T: 06 12 78 67 01
E: b.fermin@caop.nl

Hiske Andriessen, beleidsadviseur publieke samenwerking Cedris
T: 06 82 91 01 39
E: handriessen@cedris.nl