De online kenniskring jobcoaching op 12 november stond in het teken van de begeleiding van werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid. De belangstelling voor deze kenniskring was overweldigend. Maar liefst 260 mensen meldden zich aan. Hoe heeft deelnemer Bart Lindner de bijeenkomst ervaren?

Tijdens de kenniskring jobcoaching werd eerst kort stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom het Breed Offensief, dat in december op de agenda van het kabinet staat om mensen met een arbeidsbeperking beter aan het werk te helpen. Daarna ging Aniek de Lange in op een onderzoek van Trimbos-instituut. Dit gaat over de vraag of jobcoaching bij jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid helpt.

Klik

Bart Lindner, IPS-trajectbegeleider en jobcoach voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid, was benieuwd naar het onderzoek van Trimbos-instituut. Bart vertelt: “Ik wilde graag weten in welke mate de klik tussen de jobcoach en werkzoekende een rol speelt bij het vinden en houden van werk. Deze rol is belangrijker dan ik dacht! Uit het onderzoek blijkt dat de persoonlijke klik tussen de jobcoach en degene die gecoacht wordt, de duurzame werkervaringen bevordert. Daar ben ik positief door verrast.”

Werkwaardes

Voor het behouden van een baan is het belangrijk dat mensen in staat zijn om de waarden die voor hen belangrijk zijn te realiseren. Aniek de Lange vroeg de deelnemers wat zij denken dat voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid de belangrijkste werkwaarde is. De meeste deelnemers kozen voor ‘een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols’. Maar uit het onderzoek bleek dat de gecoachten zelf kozen voor ‘kennis en vaardigheden ontwikkelen’, ‘betekenisvolle werkcontacten hebben en houden’ en ‘een goed inkomen verdienen.’ Bart: “Dat was voor mij een eye-opener. Daardoor besef ik nog meer hoe belangrijk het is om open vragen te stellen, goed te luisteren en de gecoachte zelf de agenda te laten bepalen. Ik heb me voorgenomen om daar extra aandacht aan te besteden in mijn rol als arbeidsbemiddelaar.”

Interactie

Bart is niet alleen enthousiast over de inhoud van de bijeenkomst, maar ook over de interactie tijdens de sessie: “Van tevoren was ik bang dat we bij zo’n grote online bijeenkomst alleen zouden moeten luisteren. Maar dit ging anders. Er was juist veel interactie, bijvoorbeeld doordat we via de chat vragen konden stellen. Ook konden we via de chat aanvullingen geven op de besproken thema’s. Zo werd de bijeenkomst nog waardevoller dan ik had verwacht.”

Binnenkort lees je een interview met Aniek de Lange. Daarin gaat ze dieper in op het onderzoek van Trimbos-instituut naar effectieve jobcoaching.