Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lukt het nog steeds niet iedereen om toe te laten treden tot de arbeidsmarkt en structureel mee te blijven doen. Een nieuw fenomeen is online platformwerk dat voor een laagdrempelige match – bijvoorbeeld via een algoritme – van vraag en aanbod zorgt. Werk via online platforms zoals bezorgdiensten en andere klussen leidt echter vaak tot weinig zekerheden en regelruimte voor werkenden. Denk aan de processen van de vakbond over schijnzelfstandigheid van platformwerkers. Toch bieden de soms tijd- en locatie-ongebonden klussen die via de online platforms worden aangeboden ook kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Om die kansen in de praktijk te laten onderzoeken en daaraan de eis toe te kunnen voegen dat het werk via een platform leidt tot voldoende bestaanszekerheid (inkomen) en passend werk hebben NSvP en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid een challenge uitgeschreven. LaNSCO, CurrentWerkt! en Martijn Arets van Professional Outsider Consultancy hebben de challenge gewonnen en ontvangen een innovatiesubsidie van 50.000 euro om hun ideeën in de praktijk op te zetten en uit te proberen. De komende periode brengen we de drie winnende initiatieven in beeld. Deze keer het voorstel van Martijn Arets om met KlusCV reputatie- en transactiedata te delen om de positie van platformwerkers te verbeteren op de arbeidsmarkt.

KlusCV: het digitale CV van platformwerkers

Stel: je doet werkervaring op via een online platform in de kluseconomie en je wilt aan de slag op een andere plek. Hoe kun je dan aantonen welke klussen je hebt gedaan voor het online platform en hoe je bent beoordeeld? Platformwerkers bouwen in het platform een profiel op met data over onder andere het aantal volbrachte taken voor opdrachtgevers en over klantwaarderingen. Een positief en goed gevuld profiel kan leiden tot meer werk en inkomsten. Echter, om een volgende loopbaanstap te maken, is het voor een platformwerker belangrijk om over deze data te kunnen beschikken. Dat is nu nog niet het geval. Als het aan KlusCV ligt, is dat verleden tijd. Om de positie van platformwerkers op de arbeidsmarkt te verbeteren, hebben inmiddels zes platformen afspraken gemaakt om de data rondom transactie en reputatie te delen met werkenden. Vanaf 18 januari kunnen werkenden met een druk op de knop een digitaal getuigschrift downloaden.

Onderzoek

Martijn Arets, initiatiefnemer van KlusCV, deed het afgelopen jaar onderzoek naar de portabiliteit van reputatie- en transactiedata voor platformwerkers. Dit onderzoek werd gesteund door verschillende online platformen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, UWV en FNV. Het debat rondom de portabiliteit in de kluseconomie wordt volgens Arets nog te veel gebaseerd op aannames. ‘Er werd vanuit gegaan dat het meenemen van data de positie van de werkende op de arbeidsmarkt verbetert, maar het bewijs ervoor ontbrak. Uit mijn onderzoek blijkt dat platformwerkers openstaan om hun data mee te nemen op andere platformen en werk buiten de kluseconomie, dat de data bijdragen aan het vertrouwen van de opdrachtgever in de platformwerker en als platformen samenwerken om een systeem rondom het delen van data op te zetten, dat dat waarschijnlijk een goede kans van slagen heeft. Dat wil ik nu in de praktijk gaan onderzoeken met de pilot KlusCV, in het Engels GigCV. Ik heb zes platformen bereid gevonden om deel te nemen aan de pilot. Dit is de eerste keer dat platformen samenwerken in het delen van data.’

Toekomst

‘Ik hoop dat eind 2022 minimaal 10 platformen in Nederland gebruikmaken van een KlusCV’, zegt Arets. ‘Daarnaast wil ik dat datadelen door samenwerking nationaal en internationaal de aandacht krijgt die het verdient en dat KlusCV een casus is die anderen inspireert en motiveert om hiermee aan de slag te gaan. Ook wil ik wetenschappers uitnodigen om KlusCV als een pilotcase te gebruiken. Ten slotte wil ik een samenwerking aangaan met een gemeente om te onderzoeken of een digitaal KlusCV ook een positief effect heeft op de plaatsbaarheid en de positie van de werkende met een afstand tot de arbeidsmarkt. Concreet zal dit inhouden dat we 10 tot 20 werkenden met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan begeleiden met het werken via twee kluseconomieplatformen. Op dit moment zijn Helping (thuisschoonmaak) en YoungOnes (dagklussen in logistiek, retail en horeca) betrokken bij deze specifieke pilot. De platformen zullen capaciteit beschikbaar stellen om de werkende te ondersteunen met onder meer het aanmaken van een profiel, en het reageren op opdrachten.’