Een grote vraag naar arbeid leidt niet automatisch tot inclusie. Om die reden heeft het Werkbedrijf Lelystad de afgelopen jaren geëxperimenteerd met de Nieuwe Banen Methodiek. In deze methodiek staat centraal dat werkgevers vooruit kijken naar toekomstige vacatures en langdurig werklozen zich via verschillende routes kunnen inleren voor deze specifieke banen.

Het vernieuwende aan de Nieuwe Banen Methodiek is dat kansen en mogelijkheden die banen in de toekomst bieden als uitgangspunt worden genomen. Dus niet (alleen) de werkzoekende, maar de toekomstige baan staat centraal. Dat geeft het Werkbedrijf en de kandidaat tijd en ruimte om op deze banen voor te bereiden en de afstand tot deze banen te overbruggen. Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor het werkbedrijf door met werkgevers in gesprek te gaan over deze toekomstige groei en de mogelijkheden voor inclusie.

Anneke Goudswaard (Windesheim/TNO), Marieke Veltman (Windesheim) en Goedele Geuskens en Roland Blonk (TNO) zetten in een artikel in Sociaal Bestek De Nieuwe Banen Methodiek uiteen. Wat was de aanleiding om hiermee te experimenteren? Wat zijn de uitgangspunten van de methodiek? Welke verschillende inleerroutes zijn geïdentificeerd? Hoe zet je de methodiek in de praktijk in? Wat zijn de opbrengsten? En was is de invloed van de coronacrisis op de Nieuwe Banen Methodiek? Het onderzoek is medegefinancierd door SBCM.

Meer informatie

Enthousiast geraakt? Kijk ook eens naar de: