Het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn werkt sinds anderhalf jaar met Mobility Mentoring: een werkwijze waarbij burgers met multiproblematiek zelf aan de slag gaan om hun leven op orde te krijgen, begeleid door ‘toegangsmedewerkers’. De werkwijze past binnen de veranderende manier waarop veel gemeenten omgaan met burgers, met de nadruk op de inzet van het vakmanschap van gemeentelijke professionals.

‘Als een inwoner vroeger tegenover me kwam zitten en zijn problemen vertelde, had ik meestal al een plannetje in mijn hoofd voor een oplossing’, bekent Karin Tecla, toegangsmedewerker op het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. ‘Maar dat was niet per se het plan van die inwoner. Mensen zijn afhankelijk van ons en zeggen dus niet zo snel dat ze iets niet zien zitten. Maar vaak deden ze niet wat we hadden afgesproken.’

Nu is dat anders. Sinds september 2017 werkt Tecla met Mobility Mentoring, een Amerikaanse begeleidingsmethode waarbij cliënten zelf een plan samenstellen. De professional helpt de cliënt daarbij. De gedachte achter Mobility Mentoring is dat mensen vanwege ernstige financiële problemen veel stress ervaren’, legt Tecla uit. ‘Om blijvend uit de armoede te kunnen komen, proberen wij bepaalde stressfactoren weg te nemen. We werken met een doel-actieplan waarbij de acties zijn opgeknipt in kleine stukjes. Stel dat een inwoner aangeeft dat ze haar inkomen wil vergroten door een baan te zoeken. Om tijd te hebben voor een baan kan ze kinderopvang regelen. “Wat kun je doen om die opvang te regelen?”, vraag ik dan. Heeft ze zelf geen computer, dan kan ze bijvoorbeeld haar moeder bellen om te vragen of ze daar de computer mag gebruiken. Dan kan ze zoeken naar een geschikte kinderopvang en bellen voor een afspraak. Al die acties zetten we in het plan, met een deadline erbij. De klant zit aan het stuur en ik zit ernaast. De methode speelt in op iemand die veel last heeft van stress en door omstandigheden het overzicht kwijt is. Inwoners bepalen zelf hun pad en hun doelen. Ik help ze om die te verwezenlijken.’

Schulden

Daarbij gebruikt Tecla De Brug, een hulpmiddel waarin de verschillende levensdomeinen, zoals het gezin, inkomen of gezondheid, gevisualiseerd zijn als pijlers onder een brug. Elke pijler is onderverdeeld in treden, van de meest slechte tot aan de ideale situatie. ‘Inwoners bepalen zelf aan welke pijlers ze werken en op welke trede ze staan’, zegt Tecla. ‘De Brug helpt hen om hun situatie te overzien en biedt ons handvatten om dingen te bespreken.’ Mobility Mentoring is vooral gericht op inwoners die met schulden kampen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met geldproblemen vaak moeite hebben om helder na te denken en het overzicht op hun leven kwijtraken. ‘Veel van onze klanten hebben te maken met geldproblemen’, zegt Tecla. ‘Wij hielden te weinig rekening met de chronische stress die zij ervaarden en gaven ze gerust een hele waslijst aan taken mee. Nu spelen we veel meer in op iemand die het overzicht kwijt is. En doordat mensen zien dat ze hun doelen halen en stapjes vooruit komen op De Brug, raken ze gemotiveerd.’ Hoewel de methode nu alleen nog wordt gebruikt door de medewerkers Toegang op het Serviceplein, zou het volgens Tecla ideaal zijn als dit wordt uitgebreid naar andere disciplines binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. ‘Onze reïntegratiecoaches zouden bijvoorbeeld de pijler inkomen kunnen inzetten. Daar is werk een belangrijk onderdeel van.’

Meer informatie

Lees het hele interview in het online magazine dat speciaal is gemaakt voor het congres De Professional Centraal van SBCM en Cedris dat op 24 januari 2019 plaatsvond.

Zijn er binnen uw SW-bedrijf medewerkers met schuldenproblematiek? Boek dan kosteloos de roadshow ‘Over geld en zo’. Een theatershow voor medewerkers waarin zij handvatten krijgen om verstandige geldkeuzes te maken.