Onderzoeken, inzichten, rapporten, praktijkcasussen: ons vakgebied staat niet stil. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid vertaalt de uitkomsten van deze nieuwe kennis direct naar jouw praktijk. In de vorm van aansprekende webinars. Dit najaar gaan we aan de slag met vier recente onderzoeken en inzichten die belangrijk zijn om in samenwerking met reguliere werkgevers meer passend werk te creëren.

Webinar ‘Kansen pakken met baancreatie’

Hoe kan je als professional beter de kansen pakken om werkgevers te helpen met het creëren van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Saskia Andriessen (Aapar) en Maaike Jongerius (Significant) hebben in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de ontwikkelkansen van aanpakken voor baancreatie. Zij nemen je tijdens het webinar ‘Kansen pakken met baancreatie’ op donderdag 10 september graag mee in de wereld van baancreatie en wat de uitkomsten voor jou als professional betekenen op het gebied van arbeidstoeleiding en re-integratie. Tijdens het webinar word jij actief betrokken via chat en polls.

Webinar ‘Kansen pakken met baancreatie’
Datum: donderdag 10 september van 10.00 tot 11.00 uur
Meld je aan

Webinar ‘Loonwaardesturing: Een faire prijs voor arbeid’

Wil je meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van financiële sturing op begeleiding en detachering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Een onderzoek van Adlasz naar de kostprijs voor begeleiding heeft verrassende inzichten opgeleverd. In het webinar Loonwaardesturing: ‘Een faire prijs voor arbeid’ op 17 september 2020 nemen Roel Korsmit en Roel van den Bersselaar van Adlasz je mee in de praktische inzichten en achtergrondinformatie over de do’s en don’ts rondom detacheren en de faire prijs voor arbeid. Je leert strategische keuzes te maken en krijgt praktische hulpmiddelen en tips, zoals een webbased rekentool.

Webinar ‘Loonwaardesturing: een faire prijs voor arbeid
Datum:  17 september 2020
Meld je aan

‘Detacheren werkt!

Welke detacheringsvarianten zetten gemeenten in de praktijk in bij de arbeidstoeleiding van de doelgroep van de Participatiewet, waarom maken arbeidsmarktregio’s daarin verschillende afwegingen, en welke factoren bepalen het succes? In het webinar ‘Detacheren werkt!’, op 24 september, komen ze stuk voor stuk aan bod. In een onderzoek beschrijft KplusV in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vijf detacheringsmodellen die in de praktijk het meeste voorkomen en laat zien dat er een relatie is tussen detacheren en rechtstreeks aan het werk komen bij een werkgever (dus zonder inleenverband). Een aanknopingspunt om te werken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. Deze verkenning biedt handvatten voor de inzet van detacheren in jouw regio.

Webinar ‘Detacheren werkt’
Datum: 24 september 2020
Lees het rapport
Meld je aan

‘Omgaan met weerstand (MKB)’

Ben jij een professional die zich inzet om passend werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werk je veel met het MKB? Doe dan op 8 oktober 2020 van 10.00 tot 12.00 uur mee aan het webinar ‘Omgaan met weerstand (MKB)’ van het kennisplatform passend werk. Als jobcreator, adviseur werkgeversdiensten of klantadviseur ontmoet je in je dagelijkse praktijk regelmatig weerstand, niet in de laatste plaats binnen het MKB. Op het moment dat je de ene horde genomen lijkt te hebben, ontmoet je op een ander niveau in de organisatie weerstand. Hoe moet je weerstand duiden, waar komt weerstand vandaan en hoe kun je weerstand effectief overwinnen? In deze sessie versterken Gemma van Ruitenbeek (CIAO) en Jojanneke Bakker (UWV) aan de hand van een praktijkcasus, toegespitst op het MKB, jouw kennis en ervaring met theoretisch inzicht en evidence based practices.

Webinar ‘Omgaan met weerstand (MKB)
Datum: 8 oktober 2020
Meld je aan