Iedereen heeft vragen over het coronavirus en de maatregelen in Nederland. Begrijpelijke en praktische informatie voor medewerkers in onze sector is belangrijk. Daarom een overzicht van websites van organisaties die relevante informatie in duidelijke taal aanbieden.

Steffie.nl biedt gratis programma´s aan waarin uiteenlopende, vaak minder eenvoudige onderwerpen op een duidelijke manier, via spraak, worden uitgelegd. Recent ontwikkelde Steffie een online module met veel informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal.

Stichting Lezen en Schrijven deelt informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal, zoals in de animatie: Corona, wat nu?

Pharos biedt begrijpelijke en up-to-date informatie over het coronavirus in talen die in Nederland veel gesproken worden: Nederlands, Turks, Tigrinya, Engels, Arabisch, Pools, Farsi, Chinees en Somalisch.

De website Leer zelf online biedt belangrijke en toegankelijke informatie over de coronacrisis, speciaal voor mensen voor wie de publiekscommunicatie moeilijk te volgen is.

SBCM biedt informatie rondom Corona vanuit duurzame inzetbaarheid en vanuit arbo-vragen van verschillende SW-organisaties. Cedris biedt op haar website een overzicht van veelgestelde beleidsmatige vragen voor haar leden.

Om hun werkgevers te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft ‘Op naar de 25.000 banen’ de toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet.

AWVN heeft een Corona Q&A voor inclusieve werkgevers gemaakt.

De Programmaraad Regionale arbeidsmarkt biedt een overzichtspagina Corona speciaal voor het sociaal domein met een overzicht van verschillende maatregelen van het kabinet en relevante links en toolkits.