De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is een stuk lager ten opzichte van mensen zonder beperking. Dit is onwenselijk, omdat het voor iedereen belangrijk is om naar vermogen te participeren en zich hiermee te blijven ontwikkelen. Daarnaast is werk een manier om bestaanszekerheid en uitkeringsonafhankelijkheid op te bouwen en daarmee ook maatschappelijke kosten te verminderen.

Willen we de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking effectief en duurzaam bevorderen, dan moeten we meer te weten komen over de manier waarop deze professionals hun keuzes maken. Zij vormen immers de brug tussen de werkzoekende en de arbeidsmarkt. In een artikel in Sociaal Bestek nemen Rosanne Oomkes, Anne Drijvers, Silvia Rossetti, Aida Buckle en Femke Bennenbroek je mee in dit complexe web op basis van een literatuurstudie die deel uitmaakt van het onderzoek ‘Afwegingen bij re-integratie en jobcoaching’ dat Panteia, ZINZIZ en Muzus uitvoeren met subsidie van het UWV.

Beïnvloedende factoren

De keuzes die re-integratieprofessionals en jobcoaches maken worden beïnvloed door hun omgeving. Hun omgeving bestaat grofweg uit:

  • Wettelijke en beleidsmatige factoren
  • Beroepsmatige factoren
  • Organisatorische factoren
  • Individuele factoren professional
  • Klantgerelateerde factoren

Om arbeidsparticipatie écht te bevorderen, moeten re-integratieprofessionals handelen in de praktijk. Daarbij biedt inzicht in het geheel van de wettelijke en beleidsmatige, beroepsmatige, organisatorische, individuele factoren en klantgerelateerde factoren de professionals handvatten om in dat complexe web optimaal tot hun recht te komen.

Lees het artikel Re-integratieprofessionals en jobcoaches – Complex web van factoren beïnvloedt keuzes in Sociaal Bestek.