BuurtBaanBureau Spijkerkwartier is een sociale onderneming die nieuwe wegen zoekt voor een duurzame en inclusieve economie en samenleving. Sinds 2019 is het Buurtbaanbureau actief in het Spijkerkwartier, een wijk in de gemeente Arnhem. Sindsdien zijn talloze successen behaald. De initiatiefnemers organiseren trainingen waarin werkzoekenden hun talent ontdekken, zodat zij met dat talent en vanuit intrinsieke motivatie hun droombaan kunnen realiseren in de eigen wijk.

Eerder heeft het Kenniscentrum het BuurtBaanBureau Spijkerkwartier uitgenodigd voor de Transitiearena Arbeidsparticipatie en wijkteams die het kenniscentrum samen met Movise organiseert. Tijdens deze transitiearena werd al duidelijk dat het BuurtBaanBureau Spijkerkwartier een mooi voorbeeld is van hoe gemeenten vanuit de Participatiewet en WMO kunnen samenwerken gericht op activering van buurtbewoners, inspelen op behoefte van burgers in de wijken en revitalisering van wijken. De methodiek van het BuurBaanBureau is ook voor andere gemeenten interessant.

Roland Kluskens, Bestuursadviseur Gemeente Arnhem, samenwerkingspartner bij het bewonersinitiatief de Blauwe Wij(k)economie in het Spijkerkwartier en initiatiefnemer van het Buurtbaanbureau Arnhem, vertelt dat het BuurtBaanBureau tot stand is gekomen door een samenwerking tussen de gemeente en wijkbewoners. Uniek is dat het BuurtBaanBureau een arbeidsbemiddelingsvoorziening van en voor wijkbewoners is en geen onderscheid maakt tussen verschillende vormen van werkloosheid of uitkeringen. Zij laten de postcode de gemeenschappelijke deler zijn. Zo brengt ze werkzoekenden, ondernemers en bewoners uit éénzelfde wijk samen.

Talenttrainingen

Door middel van inspirerende trainingen gaat het BuurtBaanBureau op zoek naar het unieke talent van elke werkzoekende en koppelen ze dat aan de behoeftes die binnen de wijk bestaan. Roland: “Dit kunnen kleine klussen zijn zoals het in elkaar zetten van een IKEA-kast, grotere klussen zoals het leeghalen van een zolder of het invullen van een vacature bij een bakker of bloemist in de wijk. Alle burgers die op zoek zijn naar (ander) werk, kunnen zich aansluiten bij dit initiatief. Zelfs mensen die niet afhankelijk zijn van de Participatiewet zijn welkom als zij-instromers. Het is fijn als er een mix is van mensen uit allerlei hoeken van de samenleving, voor een interessante combinatie van doe- en denkkracht”, aldus Roland.

Van supermarktmanager naar energiecoach

Van de 44 deelnemers aan de trainingen hebben er 20 werk gevonden en zijn er 14 verbonden aan wijkinitiatieven. Roland herinnert zich een deelnemer die manager van een supermarkt was en later besefte dat de commerciële wereld waarin hij zat niet goed voor hem was. Dankzij het BuurtBaanBureau ontdekte hij dat zijn talent zat in het naar boven halen van de kracht in mensen. “Hij is met enkele andere buurtbewoners een plan voor de aanpak van energiearmoede in de wijk. Dat werkte zo goed dat hij nu als betaalde energiecoach werkt.”

Integrale leefwereld van buurtbewoners

“Dit initiatief vertrekt vanuit de integrale leefwereld van wijkbewoners en niet vanuit gemeentelijke systemen. Dat is belangrijk om in het achterhoofd te houden”, zegt Roland. De methodiek is gratis te downloaden, maar moet aangepast worden per wijk. “Wil je na de pilotfase denken aan opschalen, dan moet je dit zien als een langdurige samenwerking tussen de gemeente en buurtbewoners. Het is echt een project voor de wijk en door de wijk. Dit bouw je samen op.”

Verdienmodel ontwikkelen

Volgens Roland is het ook belangrijk om het dien- en verdienmodel verder te ontwikkelen. “Voor de eerste fase kregen we geld van het ministerie, dat is er nu niet meer. Daarom betrekken we regionale en lokale ondernemers, maatschappelijke partners en kenniscentra bij het project. Zo werken we samen verder aan de bouwstenen van het Buurtbaanbureau en aan nieuwe sociaalondernemende initiatieven.”